EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:149:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 149, 12. kesäkuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.149.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 149

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
12. kesäkuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 492/2009, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009, yhteisen kalastuspolitiikan alalla annettujen 14 vanhentuneen asetuksen kumoamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 493/2009, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 494/2009, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2009, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IAS 27 osalta (1)

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 495/2009, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2009, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 3 osalta (1)

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 496/2009, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2009, uusista Liberiaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 872/2004 muuttamisesta

60

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/447/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä toukokuuta 2009, direktiivin 83/515/ETY ja yhteisen kalastuspolitiikan alalla tehtyjen 11 vanhentuneen päätöksen kumoamisesta

62

 

 

2009/448/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä toukokuuta 2009, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/70/EY muuttamisesta De Nederlandsche Bankin ulkopuolisen tilintarkastajan osalta

64

 

 

Komissio

 

 

2009/449/EY

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä toukokuuta 2009, satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluja tarjoavien yleiseurooppalaisten järjestelmien operaattorien valitsemisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 3746)

65

 

 

2009/450/EY

 

*

Komission päätös, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY liitteessä I lueteltujen ilmailutoimintojen yksityiskohtaisesta tulkinnasta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 4293)  (1)

69

 

 

2009/451/EY

 

*

Komission päätös, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2009, Yhdistyneen kuningaskunnan aikomuksesta hyväksyä toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa annettu neuvoston asetus (EY) N:o 4/2009 (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 4427)

73

 

 

2009/452/EY

 

*

Komission päätös, tehty 11 päivänä kesäkuuta 2009, Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan metallisen natriumin tuontia koskevan tukien vastaisen menettelyn päättämisestä

74

 

 

2009/453/EY

 

*

Komission päätös, tehty 11 päivänä kesäkuuta 2009, Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan metallisen natriumin tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn päättämisestä

76

 

 

2009/454/EY

 

*

Komission päätös, tehty 11 päivänä kesäkuuta 2009, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 732/2008 säädetystä kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevan erityisen kannustusmenettelyn edunsaajamaiden luettelosta tehdyn päätöksen 2008/938/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 4383)

78

 

 

SOPIMUKSET

 

 

Komissio

 

*

Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välinen sopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

80

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top