Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:145:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 145, 10. kesäkuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.145.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 145

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
10. kesäkuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 479/2009, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009, Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta (Kodifioitu toisinto)

1

 

*

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 480/2009, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009, takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille (Kodifioitu toisinto)

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 481/2009, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 482/2009, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1974/2006 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maksajavirastojen kirjanpidon ja meno- ja tuloilmoitusten sekä menojen korvaamista koskevien edellytysten osalta maataloustukirahaston ja maaseuturahaston yhteydessä annetun asetuksen (EY) N:o 883/2006 muuttamisesta

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 483/2009, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2009, toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 820/2008 muuttamisesta (1)

23

 

*

Komission asetus (EY) N:o 484/2009, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1975/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2006 muuttamisesta

25

 

*

Komission asetus (EY) N:o 485/2009, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2009, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen II muuttamisesta tiludronihapon ja rautafumaraatin osalta (1)

31

 

 

Komission asetus (EY) N:o 486/2009, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2009, asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

34

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2009/55/EY, annettu 25. päivänä toukokuuta 2009, luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisen omaisuuden lopullisessa tuonnissa jäsenvaltiosta sovellettavista verovapauksista (Kodifioitu toisinto)

36

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/435/EY

 

*

AKT–EY-suurlähettiläskomitean päätös N:o 2/2009, tehty 16 päivänä helmikuuta 2009, yritystoiminnan kehittämiskeskuksen (YKK) johtajan nimittämisestä

42

 

 

2009/436/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä toukokuuta 2009, tietojen kirjaamiseen ja julkaisemiseen eläinlääkinnän ja kotieläinjalostuksen aloilla sovellettavien menettelyjen yksinkertaistamisesta annetun direktiivin 2008/73/EY oikaisemisesta

43

 

 

Komissio

 

 

2009/437/EY

 

*

Komission päätös, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2009, lintuinfluenssaa siipikarjassa ja luonnonvaraisissa linnuissa koskevien valvontaohjelmien täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa tehdyn päätöksen 2007/268/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 4228)  (1)

45

 

 

2009/438/EY

 

*

Komission päätös, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2009, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston vaatimustenmukaisuuden periaatteellisesta hyväksymisestä appelsiiniöljyn mahdolliseksi sisällyttämiseksi neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 4232)  (1)

47

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top