EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:120:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 120, 15. toukokuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.120.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 120

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
15. toukokuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 402/2009, annettu 14 päivänä toukokuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 403/2009, annettu 14 päivänä toukokuuta 2009, L-valiini -valmisteen hyväksymisestä rehun lisäaineena (1)

3

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/33/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä (1)

5

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2009/382/EY

 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä tammikuuta 2009, valtiontuesta C 27/05 (ent. NN 69/04) rehun ostamiseen Friuli-Venezia Giulian alueella (20 päivänä elokuuta 2003 annetussa aluelain nro 14 oleva 16 pykälän ja Triesten kauppakamarin julkaisema kiinnostuksenilmaisupyyntö) (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 187)

13

 

 

2009/383/EY

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä toukokuuta 2009, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan glyfosaatin tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1683/2004 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin suspendoimisesta

20

 

 

SUOSITUKSET

 

 

Komissio

 

 

2009/384/EY

 

*

Komission suositus, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2009, rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikasta (1)

22

 

 

2009/385/EY

 

*

Komission suositus, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2009, suositusten 2004/913/EY ja 2005/162/EY täydentämisestä julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten jäsenten palkkoja ja palkkioita koskevan järjestelmän osalta (1)

28

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top