EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:111:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 111, 05. toukokuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.111.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 111

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
5. toukokuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 361/2009, annettu 4 päivänä toukokuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 362/2009, annettu 4 päivänä toukokuuta 2009, asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 363/2009, annettu 4 päivänä toukokuuta 2009, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1974/2006 muuttamisesta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 364/2009, annettu 4 päivänä toukokuuta 2009, vilja-alalla 1 päivästä toukokuuta 2009 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 360/2009 muuttamisesta

13

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/24/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta (Kodifioitu toisinto) ( 1 )

16

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2009/364/EY

 

*

Komission päätös, tehty 8 päivänä lokakuuta 2008, toimenpiteestä C 33/07 (ex N 339/06 ja N 729/06), jonka Saksa aikoo toteuttaa IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH:n kautta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 5581)  ( 1 )

23

 

 

2009/365/EY

 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2009, luvan antamisesta Blakeslea trispora -sienestä saadun lykopeenin saattamiseksi markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 3039)

31

 

 

2009/366/EY

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2009, Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian maksajavirastojen tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) varainhoitovuodelta 2008 rahoitettavien maaseudun kehittämistoimenpiteiden menojen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 3199)

35

 

 

2009/367/EY

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2009, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) rahoitettaviin menoihin liittyvien jäsenvaltioiden maksajavirastojen tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 2008 osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 3217)

44

 

 

2009/368/EY

 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä toukokuuta 2009, yhteisön sokerialan väliaikaisen rakenneuudistusjärjestelmän mukaisesti myönnettävän monipuolistamistuen ja monipuolistamisen lisätuen määrien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2009/2010 (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 3158)

50

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission direktiivi 2008/113/EY, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta useiden mikro-organismien sisällyttämiseksi siihen tehoaineina ( EUVL L 330, 9.12.2008 )

51

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top