EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:109:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 109, 30. huhtikuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.109.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 109

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
30. huhtikuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 354/2009, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 355/2009, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2009, maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun asetuksen (EY) N:o 2869/95 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 356/2009, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2009, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien silityslautojen tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 452/2007 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepanosta, yhden kyseisen maan viejän tuotteiden tuontiin sovellettavan tullin kumoamisesta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

6

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/35/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, lääkkeissä sallituista väriaineista (uudelleenlaadittu toisinto) (1)

10

 

*

Komission direktiivi 2009/46/EY, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2009, sisävesialusten teknisistä vaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/87/EY muuttamisesta (1)

14

 

 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON YHTEISELLÄ PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELYLLÄ TEKEMÄT PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 357/2009/EY, tehty 22 päivänä huhtikuuta 2009, tiettyihin jäsenvaltioiden suunnittelemiin liikenteen alan lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin etukäteen sovellettavasta tarkastelu- ja kuulemismenettelystä (Kodifioitu toisinto)

37

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/352/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2009, alueiden komitean saksalaisen jäsenen nimeämisestä

40

 

 

2009/353/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä huhtikuuta 2009, yhteisön puolesta elintarvikeapukomiteassa omaksuttavasta kannasta elintarvikeapua koskevan vuoden 1999 yleissopimuksen voimassaolon jatkamiseen

41

 

 

Komissio

 

 

2009/354/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2009, Hellenic Register of Shipping -laitokselle (HRS) myönnetyn määräaikaisen yhteisön hyväksynnän jatkamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 2130)

42

 

 

2009/355/EY

 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2009, luvan antamisesta tomaatista saadun lykopeeniuutteen saattamiseksi markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 3036)

47

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

 

2009/356/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös Atalanta/2/2009, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2009, kolmansien valtioiden osallistumisen hyväksymisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta)

52

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top