EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:097:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 97, 16. huhtikuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.097.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 97

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
16. huhtikuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 305/2009, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 306/2009, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2009, asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 307/2009, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2009, vilja-alalla 16 päivästä huhtikuuta 2009 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 308/2009, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2009, jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteiden IIIA ja VI mukauttamisesta tieteen ja tekniikan kehitykseen (1)

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 309/2009, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2009, kiinteään hintaan tehtävien rasvattoman maitojauheen interventio-ostojen lopettamisesta 31 päivään elokuuta 2009 asti

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 310/2009, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2009, tarjouskilpailumenettelyllä toteutettavien rasvattoman maitojauheen ostojen aloittamisesta 31 päivänä elokuuta 2009 päättyväksi kaudeksi

13

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2009/325/EY

 

*

Komission päätös, tehty 26 päivänä marraskuuta 2008, valtiontuki C 3/08 (ex NN 102/05) – Tšekki – julkisen palvelun korvauksista Etelä-Määrin linja-autoyhtiöille (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7032)  (1)

14

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston puitepäätös 2009/299/YOS, tehty 26 päivänä helmikuuta 2009, puitepäätösten 2002/584/YOS, 2005/214/YOS, 2006/783/YOS, 2008/909/YOS ja 2008/947/YOS muuttamisesta henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien parantamiseksi sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisen edistämiseksi sellaisten päätösten osalta, jotka on tehty vastaajan ollessa poissa oikeudenkäynnistä – 8 artiklan 3 kohtaa koskeva lausuma

26

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 261/2008, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2008, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen kompressorien tuonnissa (EUVL L 81, 20.3.2008)

27

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top