EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:091:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 91, 03. huhtikuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.091.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 91

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
3. huhtikuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 269/2009, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 270/2009, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2009, 6-fytaasin hyväksymisestä rehun lisäaineeksi broilereiden ruokinnassa (hyväksynnän haltija on DSM Nutritional Products Ltd, jota edustaa DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) (1)

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 271/2009, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2009, endo-1,4-beeta-ksylanaasia ja endo-1,4-beeta-glukanaasia sisältävän valmisteen hyväksymisestä käytettäväksi vieroitettujen porsaiden, broilerien, munivien kanojen, lihakalkkunoiden ja liha-ankkojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija BASF SE) (1)

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 272/2009, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 liitteessä vahvistettujen siviili-ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täydentämisestä

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 273/2009, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2009, tietyistä komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 säännöksistä poikkeavien yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevien säännösten antamisesta

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 274/2009, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2009, kiintiön ulkopuolisen sokeri- ja isoglukoosiviennin määrällisen rajoituksen vahvistamisesta markkinointivuoden 2009/2010 loppuun

16

 

*

Komission asetus (EY) N:o 275/2009, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2009, uusista Liberiaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 872/2004 muuttamisesta

18

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2009/25/EY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2009, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta pyraklostrobiini-tehoaineen käytön laajentamisen osalta (1)

20

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2009/310/EY

 

*

Komission päätös, tehty 2 päivänä huhtikuuta 2009, Kyproksen, Maltan, Itävallan, Romanian ja Slovakian esittämien, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1100/2007 mukaisen ankeriaanhoitosuunnitelman laatimisvelvoitetta koskevien vapautushakemusten hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 2231)

23

 

 

2009/311/EY

 

*

Komission päätös, tehty 2 päivänä huhtikuuta 2009, jäsenvaltioiden mahdollisuudesta pidentää uusien tehoaineiden toprametsonin, sulfuryylifluoridin ja kesäkurpitsan keltamosaiikkiviruksen heikon kannan väliaikaisia lupia (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 2348)  (1)

25

 

 

2009/312/EY

 

*

Komission päätös, tehty 2 päivänä huhtikuuta 2009, päätöksen 2000/96/EY muuttamisesta harvinaisia sairauksia käsittelevien erityisten seurantaverkostojen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 2351)  (1)

27

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston yhteinen toiminta 2009/137/YUTP, hyväksytty 16 päivänä helmikuuta 2009, Euroopan unionin Kosovoon nimitetyn erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta (EUVL L 46, 17.2.2009)

31

 

*

Oikaistaan neuvoston direktiivi 94/45/EY, annettu 22 päivänä syyskuuta 1994, eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (EYVL L 254, 30.9.1994) (Suomenkielinen erityispainos, Alue 5, Nide 6, s. 160)

31

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top