Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:079:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 79, 25. maaliskuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 79

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
25. maaliskuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 246/2009, annettu 26 päivänä helmikuuta 2009, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin (konsortiot) (Kodifioitu toisinto)

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 247/2009, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 248/2009, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuottajajärjestöjen hyväksynnän tiedonannoista sekä hintojen ja interventioiden vahvistamisesta kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisen markkinajärjestelyn osalta (uudelleenlaadittu)

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 249/2009, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/95 muuttamisesta Euroopan lääkeviraston perimien maksujen mukauttamiseksi inflaatioon

34

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/289/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä tammikuuta 2009, keskinäisen avun myöntämisestä Latvialle

37

 

 

2009/290/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä tammikuuta 2009, yhteisön keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämisestä Latvialle

39

 

 

Komissio

 

 

2009/291/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä maaliskuuta 2009, siipikarjan-, sian- ja lampaanlihan alkuperämaan merkitsemistä koskevista Irlannin asetusluonnoksista (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 1931)  (1)

42

 

 

2009/292/EY

 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä maaliskuuta 2009, edellytyksistä poikkeukselle muovisille laatikoille ja muovisille kuormalavoille pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/62/EY vahvistettujen raskasmetallien pitoisuustasojen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 1959)  (1)

44

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2009/293/YUTP, tehty 26 päivänä helmikuuta 2009, Euroopan unionin ja Kenian välillä niistä edellytyksistä ja menettelyistä käytävästä kirjeenvaihdosta, jotka koskevat merirosvouksesta epäiltyjen, Euroopan unionin johtamien merivoimien (EUNAVFOR) säilöön ottamien henkilöiden ja EUNAVFORin takavarikoiman omaisuuden siirtoa EUNAVFORilta Kenian huostaan sekä näiden henkilöiden kohtelua siirron jälkeen

47

Euroopan unionin ja Kenian välinen kirjeenvaihto niistä edellytyksistä ja menettelyistä, jotka koskevat merirosvouksesta epäiltyjen, Euroopan unionin johtamien merivoimien (EUNAVFOR) säilöön ottamien henkilöiden ja EUNAVFORin takavarikoiman omaisuuden siirtoa EUNAVFORilta Kenian huostaan sekä näiden henkilöiden kohtelua siirron jälkeen

49

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2009/294/YUTP, hyväksytty 23 päivänä maaliskuuta 2009, Georgiassa toteutettavaa Euroopan unionin tarkkailuoperaatiota (EUMM Georgia) koskevan yhteisen toiminnan 2008/736/YUTP muuttamisesta

60

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top