EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:071:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 71, 17. maaliskuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 71

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
17. maaliskuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 200/2009, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 201/2009, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2009, eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja yhteisöön sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 318/2007 muuttamisesta (1)

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 202/2009, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2009, asetuksen (EY) N:o 600/2005 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bacillus licheniformis DSM 5749 ja Bacillus subtilis DSM 5750 -valmisteen käyttämisestä lasalosidinatriumia sisältävissä rehuseoksissa (1)

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 203/2009, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2009, asetuksen (EY) N:o 1137/2007 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rehun lisäaineen Bacillus subtilis (O35) käyttämisestä dekokinaattia ja narasiinia/nikarbatsiinia sisältävässä rehussa (1)

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 204/2009, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta juutista ja kookoskuiduista valmistettuja tuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden voimassaoloajan jatkamisen osalta ja tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 2658/87 tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 205/2009, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2009, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän vähäisten muutosten hyväksymisestä (Riso Nano Vialone Veronese (SMM))

15

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2009/239/EY

 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä joulukuuta 2008, valtiontuesta C 60/07, jonka Italia on myöntänyt yritykselle Fluorite di Silius SpA (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7805)  (1)

20

 

 

2009/240/EY

 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä maaliskuuta 2009, luvan antamisesta jäsenvaltioille myöntää tiettyjä poikkeuksia vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 1327)

23

 

 

2009/241/EY

 

*

Komission päätös, tehty 16 päivänä maaliskuuta 2009, triflumuronin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 1681)  (1)

59

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top