Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:025:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 25, 29. tammikuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 25

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
29. tammikuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 85/2009, annettu 19 päivänä tammikuuta 2009, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen varainhoitoa koskevien säännösten osalta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 86/2009, annettu 28 päivänä tammikuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

4

 

 

Komission asetus (EY) N:o 87/2009, annettu 28 päivänä tammikuuta 2009, riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä asetuksella (EY) N:o 327/98 avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti tammikuun 2009 osakaudella

6

 

 

Komission asetus (EY) N:o 88/2009, annettu 28 päivänä tammikuuta 2009, sokerialan tuotteille tariffikiintiöissä ja etuuskohtelusopimusten mukaisesti 19 ja 23 päivän tammikuuta 2009 välisenä aikana haettujen tuontitodistusten myöntämiseen sovellettavasta jakokertoimesta

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 89/2009, annettu 28 päivänä tammikuuta 2009, tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2009 tiettyjen Norjasta peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnille Euroopan yhteisöön

14

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/75/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan lääkeviraston hallintoneuvoston neljän jäsenen nimittämisestä

16

 

 

2009/76/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä tammikuuta 2009, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/70/EY muuttamisesta Bank Ċentrali ta’ Maltan/Central Bank of Maltan ulkopuolisen tilintarkastajan osalta

17

 

 

Komissio

 

 

2009/77/EY

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä tammikuuta 2009, Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean perustamisesta (1)

18

 

 

2009/78/EY

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä tammikuuta 2009, Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean perustamisesta (1)

23

 

 

2009/79/EY

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä 2009, Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean perustamisesta (1)

28

 

 

IV   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

 

ETA:n sekakomitea

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 127/2008, tehty 5 päivänä joulukuuta 2008, ETA-sopimuksen liitteen VII (Tutkintotodistusten vastavuoroinen tunnustaminen) muuttamisesta

33

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 128/2008, tehty 5 päivänä joulukuuta 2008, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

35

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 129/2008, tehty 5 päivänä joulukuuta 2008, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

36

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 130/2008, tehty 5 päivänä joulukuuta 2008, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta

38

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 131/2008, tehty 5 päivänä joulukuuta 2008, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta

40

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top