EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:011:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 11, 16. tammikuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 11

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
16. tammikuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 26/2009, annettu 15 päivänä tammikuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 27/2009, annettu 15 päivänä tammikuuta 2009, vilja-alalla 16 päivästä tammikuuta 2009 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

3

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2009/2/EY, annettu 15 päivänä tammikuuta 2009, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kolmannenkymmenennen ensimmäisen kerran (1)

6

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto

 

 

2009/30/EY

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, tehty 14 päivänä tammikuuta 2009, Euroopan tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun nimittämisestä

83

 

 

Komissio

 

 

2009/31/EY

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä tammikuuta 2009, päätöksen 2007/716/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä liha- ja maitoalan laitoksista Bulgariassa (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8988)  (1)

84

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top