EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:010:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 10, 15. tammikuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 10

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
15. tammikuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 21/2009, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 22/2009, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, vilja-alalla 1 päivästä tammikuuta 2009 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1347/2008 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 23/2009, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, asetuksesta (EY) N:o 1282/2001 poikkeamisesta sato- ja tuotantoilmoitusten jättöpäivän osalta markkinointivuonna 2008/2009

6

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2008/119/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimuksista (Kodifioitu toisinto)

7

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/24/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 4 päivänä joulukuuta 2008, espanjalaisen varajäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan

14

 

 

Komissio

 

 

2009/25/Euratom

 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan atomienergiayhteisön ja Kazakstanin tasavallan hallituksen välisen ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä

15

 

*

Euroopan atomienergiayhteisön ja Kazakstanin tasavallan hallituksen välinen yhteistyösopimus ydinenergian rauhanomaisesta käytöstä

16

 

 

2009/26/EY

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2008, Yhdistyneen kuningaskunnan esittämästä pyynnöstä, joka koskee sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 593/2008 (Rooma I) hyväksymistä (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8554)

22

 

 

2009/27/EY

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä tammikuuta 2009, Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteen VI lisäyksen muuttamisesta tiettyjen Bulgariassa sijaitsevien maidonjalostamoiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 9000)  ( 1 )

23

 

 

2009/28/EY

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä tammikuuta 2009, flurprimidolin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8967)  ( 1 )

25

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2009/29/YUTP, tehty 22 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan unionin ja Somalian tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin johtamien merivoimien asemasta Somalian tasavallassa EU:n sotilasoperaatio Atalantan puitteissa

27

 

*

Euroopan unionin ja Somalian tasavallan välinen sopimus Euroopan unionin johtamien merivoimien asemasta Somalian tasavallassa EU:n sotilasoperaatio Atalantan puitteissa

29

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top

 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.029.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 29

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
1. helmikuu 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2012/54/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 23 päivänä tammikuuta 2012, ETA:n sekakomiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamiseen

1

 

 

2012/55/Euratom

 

*

Komission päätös, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan atomienergiayhteisön ja Australian hallituksen välisen ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä

3

 

*

Australian hallituksen ja Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) välinen ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskeva yhteistyösopimus

4

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 79/2012, annettu 31 päivänä tammikuuta 2012, hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 904/2010 eräiden säännösten täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 80/2012, annettu 31 päivänä tammikuuta 2012, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn biologisten ja kemiallisten aineiden luettelon vahvistamisesta

33

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 81/2012, annettu 31 päivänä tammikuuta 2012, Lactobacillus pentosus (DSM 14025) -valmistetta rehun lisäaineena koskevan hyväksynnän epäämisestä ( 1 )

36

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 82/2012, annettu 31 päivänä tammikuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

38

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 83/2012, annettu 31 päivänä tammikuuta 2012, vilja-alalla 1 päivästä helmikuuta 2012 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

40

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/56/EU

 

*

Komission päätös, annettu 31 päivänä tammikuuta 2012, varainhoitoasetuksen soveltamissäännöistä asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 157 artiklan b alakohdassa ja 158 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kynnysarvojen tarkistamisesta

43

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2012/57/EU

 

*

EU–Andorra-sekakomitean päätös N:o 1/2012, annettu 25 päivänä tammikuuta 2012, Euroopan talousyhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen 12 b artiklan 1 kohdassa määrätystä tulliturvallisuutta koskevien määräysten luettelosta

44

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top