EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:337:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 337, 16. joulukuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 337

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
16. joulukuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1248/2008, annettu 15 päivänä joulukuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1249/2008, annettu 10 päivänä joulukuuta 2008, naudan-, sian- ja lampaanruhojen yhteisön luokitusasteikkojen soveltamista ja ruhojen hintaselvityksiä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1250/2008, annettu 12 päivänä joulukuuta 2008, asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden, elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuontia koskevien todistusvaatimusten osalta (1)

31

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1251/2008 annettu 12 päivään joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamiseksi (1)

41

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1252/2008, annettu 12 päivänä joulukuuta 2008, asetuksesta (EY) N:o 1251/2008 poikkeamisesta ja tiettyjen vesiviljelyeläinten lähetysten Malesiasta yhteisöön suuntautuvan tuonnin keskeyttämisestä (1)

76

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1253/2008, annettu 15 päivänä joulukuuta 2008, metioniinin hydroksianalogin kuparikelaatin hyväksymisestä rehun lisäaineena (1)

78

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1254/2008, annettu 15 päivänä joulukuuta 2008, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta

80

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1255/2008, annettu 15 päivänä joulukuuta 2008, vilja-alalla 16 päivästä joulukuuta 2008 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

83

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2008/116/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta aklonifeenin, imidaklopridin ja metatsakloorin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina (1)

86

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/945/EY, Euratom

 

*

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston työjärjestyksen muuttamisesta

92

 

 

Komissio

 

 

2008/946/EY

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten karanteenia koskevien vaatimusten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7905)  (1)

94

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston puitepäätös 2008/947/YOS, tehty 27 päivänä marraskuuta 2008, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta tuomioihin ja valvontapäätöksiin valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten valvomiseksi

102

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top