Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:331:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 331, 10. joulukuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 331

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
10. joulukuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1222/2008, annettu 1 päivänä joulukuuta 2008, asetuksen (EY) N:o 40/2008 muuttamisesta Intian valtameren tonnikalakomissiossa hyväksyttyjen hoitotoimenpiteiden osalta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1223/2008, annettu 9 päivänä joulukuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1224/2008, annettu 9 päivänä joulukuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 2535/2001 avatuissa tiettyjen maitotuotteiden tariffikiintiöissä marraskuussa 2008 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1225/2008, annettu 9 päivänä joulukuuta 2008, vilja-alalla 1 päivästä joulukuuta 2008 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1186/2008 muuttamisesta

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1226/2008, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, tietyistä Zimbabwea koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 314/2004 muuttamisesta

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1227/2008, annettu 9 päivänä joulukuuta 2008, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten mustahuotrakalan kalastuksen kieltämisestä alueilla V, VI, VII ja XII (yhteisön vedet ja kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet)

13

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/920/EY

 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä joulukuuta 2008, eläintautien ja zoonoosien eräiden muutettujen hävittämis- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä vuodeksi 2008 ja päätöksen 2007/782/EY muuttamisesta siltä osin kuin asia koskee yhteisön rahoitusosuuden uudelleenkohdentamista eräiden jäsenvaltioiden kyseisellä päätöksellä hyväksyttyihin ohjelmiin (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7572)

15

 

 

2008/921/EY

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä joulukuuta 2008, päätöksen 2008/798/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8197)  (1)

19

 

 

SOPIMUKSET

 

 

Komissio

 

*

Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välinen sopimus oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa

21

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2008/922 /YUTP, tehty 8 päivänä joulukuuta 2008, Zimbabween kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden voimassaolon jatkamisesta hyväksytyn yhteisen kannan 2004/161/YUTP täytäntöönpanosta

22

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top