EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:323:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 323, 03. joulukuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 323

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
3. joulukuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1193/2008, annettu 1 päivänä joulukuuta 2008, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan sitruunahapon tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1194/2008, annettu 2 päivänä joulukuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

16

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1195/2008, annettu 2 päivänä joulukuuta 2008, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä (Scottish Farmed Salmon (SMM))

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1196/2008, annettu 2 päivänä joulukuuta 2008, skotlantilaisena viskinä vietyihin viljoihin sovellettavista kertoimista jaksolla 2008/2009

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1197/2008, annettu 1 päivänä joulukuuta 2008, Alankomaiden lipun alla purjehtivien alusten kummeliturskan kalastuksen kieltämisestä EY:n vesillä alueilla II a ja IV

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1198/2008, annettu 1 päivänä joulukuuta 2008, Viron lipun alla purjehtivien alusten grönlanninpallaksen kalastuksen kieltämisestä NAFO 3LMNO -alueella

24

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1199/2008, annettu 2 päivänä joulukuuta 2008, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä osakaudella 1 päivästä maaliskuuta31 päivään toukokuuta 2009

26

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1200/2008, annettu 2 päivänä joulukuuta 2008, vilja-alalla 1 päivästä joulukuuta 2008 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1186/2008 muuttamisesta

28

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/102/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

31

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/106/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta (uudelleenlaadittu) (1)

33

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/899/EY

 

*

Komission päätös, tehty 2 päivänä joulukuuta 2008, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan sitruunahapon tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä tarjottujen sitoumusten hyväksymisestä

62

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2008/900/YUTP, hyväksytty 2 päivänä joulukuuta 2008, Keski-Aasiaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/107/YUTP muuttamisesta

65

 

*

Neuvoston päätös 2008/901/YUTP, tehty 2 päivänä joulukuuta 2008, riippumattomasta kansainvälisestä Georgian konfliktin selvitysvaltuuskunnasta

66

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top