EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:308:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 308, 19. marraskuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 308

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
19. marraskuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1138/2008, annettu 13 päivänä lokakuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Kuuban tasavallan GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti kirjeenvaihtona tekemän sopimuksen täytäntöönpanosta ja tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta ja täydentämisestä

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1139/2008, annettu 10 päivänä marraskuuta 2008, eräiden kalakantojen Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2009

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1140/2008, annettu 18 päivänä marraskuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1141/2008, annettu 13 päivänä marraskuuta 2008, eräiden tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1142/2008, annettu 13 päivänä marraskuuta 2008, eräiden tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1143/2008, annettu 13 päivänä marraskuuta 2008, eräiden tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1144/2008, annettu 18 päivänä marraskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteen II muuttamisesta Kroatian osalta (1)

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1145/2008, annettu 18 päivänä marraskuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä puuvilla-alan kansallisten rakenneuudistusohjelmien osalta

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1146/2008, annettu 18 päivänä marraskuuta 2008, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten limapään kalastuksen kieltämisestä yhteisön vesillä ja kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuulumattomilla vesillä alueilla III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

25

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/870/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 2008, kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Kuuban tasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

27

Kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan yhteisön ja Kuuban tasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

29

 

 

2008/871/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä lokakuuta 2008, valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista vuonna 1991 tehtyyn YK:n Euroopan talouskomission Espoon yleissopimukseen liittyvän strategista ympäristöarviointia koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta

33

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen pöytäkirja strategisesta ympäristöarvioinnista

35

 

 

2008/872/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä marraskuuta 2008, alueiden komitean Saksan kahden varajäsenen nimeämisestä

50

 

 

SOPIMUKSET

 

 

Neuvosto

 

*

Ilmoitus GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisten neuvottelujen päätökseen saattamista koskevan Euroopan yhteisön ja Kuuban hallituksen välisen sopimuksen voimaantulosta

51

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2008/873/YUTP, hyväksytty 18 päivänä marraskuuta 2008, Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta

52

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top