EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:307:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 307, 18. marraskuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 307

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
18. marraskuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1135/2008, annettu 17 päivänä marraskuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1136/2008, annettu 17 päivänä marraskuuta 2008, korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 810/2008 muuttamisesta

3

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/864/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä heinäkuuta 2008, luonnoksesta Tšekin tasavallan asetukseksi, jossa säädetään ravintolisiä ja elintarvikkeiden täydentämistä koskevista vaatimuksista (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3963)  (1)

4

 

 

2008/865/EY

 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä marraskuuta 2008, kloraatin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6587)  (1)

7

 

 

2008/866/EY

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä marraskuuta 2008, kiireellisistä toimenpiteistä tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen simpukoiden Perusta tapahtuvan tuonnin keskeyttämiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6732)  (1)

9

 

 

SUOSITUKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/867/EY

 

*

Komission suositus, annettu 3 päivänä lokakuuta 2008, työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 5737)

11

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2008/868/YUTP, tehty 13 päivänä lokakuuta 2008, sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Venäjän federaation välillä Venäjän federaation osallistumisesta Euroopan unionin sotilasoperaatioon Tšadin tasavallassa ja Keski-Afrikan tasavallassa (EUFOR Tchad/RCA -operaatio)

15

Euroopan unionin ja Venäjän federaation sopimus Venäjän federaation osallistumisesta Euroopan unionin sotilasoperaatioon Tšadin tasavallassa ja Keski-Afrikan tasavallassa (EUFOR Tchad/RCA -operaatio)

16

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 807/2001, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2001, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I, II ja III muuttamisesta (EYVL L 118, 27.4.2001)

21

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1182/2007, annettu 26 päivänä syyskuuta 2007, hedelmä- ja vihannesalan erityissäännöistä sekä direktiivien 2001/112/EY ja 2001/113/EY, asetusten (ETY) N:o 827/68, (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96, (EY) N:o 2826/2000, (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 318/2006 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 2202/96 kumoamisesta (EUVL L 273, 17.10.2007)

22

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top