EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:282:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 282, 25. lokakuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 282

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
25. lokakuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1046/2008, annettu 24 päivänä lokakuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1047/2008, annettu 24 päivänä lokakuuta 2008, riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä asetuksella (EY) N:o 327/98 avatuissa tariffikiintiöissä lokakuun 2008 osakaudeksi

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1048/2008, annettu 23 päivänä lokakuuta 2008, Irlannin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä alueella VI, EY:n vesillä alueella Vb sekä EY:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla XII ja XIV

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1049/2008, annettu 23 päivänä lokakuuta 2008, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä alueilla I ja IIb

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1050/2008, annettu 24 päivänä lokakuuta 2008, asetuksen (EY) N:o 1580/2007 muuttamisesta sen määrän osalta, josta alkaen kurkuista, latva-artisokista, klementiineistä, mandariineista ja appelsiineista aletaan kantaa lisätullia

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1051/2008, annettu 24 päivänä lokakuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2007 liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen Venäjän federaatiosta tuotavien terästuotteiden määrällisistä rajoituksista

12

 

*

Euroopan keskuspankin asetus (EY) N:o 1052/2008, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) muuttamisesta (EKP/2008/10)

14

 

*

Euroopan keskuspankin asetus (EY) N:o 1053/2008, annettu 23 päivänä lokakuuta 2008, väliaikaisista muutoksista vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin (EKP/2008/11)

17

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/812/EY

 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, päätöksen 2006/415/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin taudinpurkaukseen Saksan siipikarjassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6154)  (1)

19

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2008/813/EY

 

*

Vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyllä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksella perustetun komitean päätös N:o 1/2008, tehty 12 päivänä maaliskuuta 2008, uuden, rakennusalan tuotteita koskevan 16 luvun sisällyttämisestä liitteeseen 1

22

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2008/814/YUTP, tehty 13 päivänä lokakuuta 2008, Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen, Amerikan yhdysvaltojen osallistumista Kosovossa toteutettavaan Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatioon (EULEX KOSOVO) koskevan sopimuksen tekemisestä

32

Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus Amerikan yhdysvaltojen osallistumisesta Kosovossa toteutettavaan Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatioon (EULEX KOSOVO)

33

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1039/2008, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, eräiden viljojen tuontitullien käyttöönotosta markkinointivuonna 2008/2009 (EUVL L 280, 23.10.2008)

37

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top