Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:258:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 258, 26. syyskuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 258

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
26. syyskuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 940/2008, annettu 25 päivänä syyskuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 941/2008, annettu 25 päivänä syyskuuta 2008, niiden tilitietojen muodosta ja sisällöstä, jotka jäsenvaltioiden on pidettävä komission saatavilla maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastamista ja hyväksymistä sekä valvonta- ja ennustetarkoituksia varten

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 942/2008, annettu 25 päivänä syyskuuta 2008, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä (Époisses (SAN))

50

 

*

Komission asetus (EY) N:o 943/2008, annettu 25 päivänä syyskuuta 2008, tiettyjen nimitysten rekisteröimisestä suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Presunto de Campo Maior e Elvas tai Paleta de Campo Maior e Elvas (SMM), Presunto de Santana da Serra tai Paleta de Santana da Serra (SMM), Slovenský oštiepok (SMM))

52

 

*

Komission asetus (EY) N:o 944/2008, annettu 25 päivänä syyskuuta 2008, tiettyjen nimitysten rekisteröimisestä suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Salame S. Angelo (SMM), Chouriço Azedo de Vinhais tai Azedo de Vinhais tai Chouriço de Pão de Vinhais (SMM), Presunto do Alentejo tai Paleta do Alentejo (SAN))

54

 

 

Komission asetus (EY) N:o 945/2008, annettu 25 päivänä syyskuuta 2008, sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2008/2009

56

 

 

Komission asetus (EY) N:o 946/2008, annettu 25 päivänä syyskuuta 2008, sokerialalla 1 päivästä lokakuuta 2008 sovellettavien melassin edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta

58

 

 

Komission asetus (EY) N:o 947/2008, annettu 25 päivänä syyskuuta 2008, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien keskeyttämisestä

60

 

 

Komission asetus (EY) N:o 948/2008, annettu 25 päivänä syyskuuta 2008, sellaisenaan vietävien siirappien ja eräiden muiden sokerialan tuotteiden vientitukien keskeyttämisestä

61

 

 

Komission asetus (EY) N:o 949/2008, annettu 25 päivänä syyskuuta 2008, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 900/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

62

 

 

Komission asetus (EY) N:o 950/2008, annettu 25 päivänä syyskuuta 2008, riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä asetuksella (EY) N:o 327/98 avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti syyskuun 2008 osakaudella

63

 

 

Komission asetus (EY) N:o 951/2008, annettu 25 päivänä syyskuuta 2008, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

66

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/753/EY

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä syyskuuta 2008, metyylibromidin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 5076)  (1)

68

 

 

2008/754/EY

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä syyskuuta 2008, diklobeniilin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 5077)  (1)

70

 

 

2008/755/EY

 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä syyskuuta 2008, neuvoston direktiivin 82/894/ETY mukaisen eläintaudeista ilmoittamisen kooditetusta muodosta ja koodeista tehdyn päätöksen 2005/176/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 5175)  (1)

72

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 642/2008, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2008, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.) tuonnissa (EUVL L 178, 5.7.2008)

74

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top