EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:202:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 202, 31. heinäkuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 202

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
31. heinäkuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 744/2008, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2008, talouskriisistä kärsivien Euroopan yhteisön kalastuslaivastojen rakenneuudistuksen tukemiseksi toteutettavasta väliaikaisesta erityistoimesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 745/2008, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 746/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen VII muuttamisesta (1)

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 747/2008, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2008, ulkomaisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden rakennetta ja toimintaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 716/2007 muuttamisesta ominaisuustietojen määritelmien ja NACE Rev. 2 -luokituksen täytäntöönpanon osalta (1)

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 748/2008, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2008, CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvaa nautaeläinten jäädytettyä kuvelihaa koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (uudelleenlaadittu)

28

 

*

Komission asetus (EY) N:o 749/2008, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2008, useiden naudanliha-alan tuontitariffikiintiöitä koskevien asetusten muuttamisesta

37

 

*

Komission asetus (EY) N:o 750/2008, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden juustojen yksityistä varastointia varastointijaksolla 2008/2009 koskevan yhteisön tuen myöntämisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 414/2008 muuttamisesta

44

 

*

Komission asetus (EY) N:o 751/2008, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2008, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten seidin kalastuksen kieltämisestä Norjan vesillä linjan 62° N eteläpuolella

46

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2008/82/EY, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2008, direktiivin 2008/38/EY muuttamisesta munuaistoiminnan tukemiseen kroonisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä tarkoitetun rehun osalta (1)

48

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/625/EY

 

*

EY–Turkki-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2007, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007, tulliliiton viimeisen vaiheen aloittamisesta tehdyn EY–Turkki-assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/95 sekä tiettyihin jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä tehdyn päätöksen N:o 1/97 soveltamisalaan kuuluvien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaa koskevien tariffimyönnytysten muuttamisesta ja päätöksen N:o 1/97 kumoamisesta

50

 

 

Komissio

 

 

2008/626/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä huhtikuuta 2008, Valtiontuki C 40/06 (ex NN 96/05) Yhdistyneessä kuningaskunnassa täytäntöönpannut lainatukijärjestelmät (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1612)  (1)

62

 

 

2008/627/EY

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä heinäkuuta 2008, tiettyjen kolmansien maiden tilintarkastajien ja tilintarkastusyksiköiden tilintarkastustoimintaa koskevasta siirtymäajasta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3942)  (1)

70

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top