Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:197:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 197, 25. heinäkuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 197

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
25. heinäkuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 705/2008, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2008, Komorien liittoon kuuluvan Anjouanin saaren lainvastaisesti toimivia viranomaisia koskevien tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 243/2008 kumoamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 706/2008, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

2

 

*

Komission asetus (EY) N:o 707/2008, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerin sisämarkkinoiden ja kiintiöjärjestelmän hallinnoinnin osalta annetun asetuksen (EY) N:o 952/2006 muuttamisesta

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 708/2008, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2008, asetuksen (EY) N:o 1266/2007 muuttamisesta niiden edellytysten osalta, jotka koskevat poikkeuksen myöntämistä tietyille taudille alttiisiin lajeihin kuuluville eläimille neuvoston direktiivissä 2000/75/EY säädetystä poisvientikiellosta (1)

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 709/2008, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tupakka-alan toimialakohtaisten organisaatioiden ja sopimusten osalta

23

 

*

Komission asetus (EY) N:o 710/2008, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2008, teurastetun sian yhteisön markkinahinnan laskemiseksi käytettävien painotuskertoimien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2008/2009

28

 

 

Komission asetus (EY) N:o 711/2008, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2008, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

30

 

 

Komission asetus (EY) N:o 712/2008, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2008, sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

32

 

 

Komission asetus (EY) N:o 713/2008, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2008, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 900/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

34

 

 

Komission asetus (EY) N:o 714/2008, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2008, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1060/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

35

 

*

Komission asetus (EY) N:o 715/2008, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2008, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta yhteisön luettelosta annetun asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta (1)

36

 

 

Komission asetus (EY) N:o 716/2008, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2008, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

52

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2008/75/EY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta hiilidioksidin lisäämiseksi tehoaineena direktiivin liitteeseen I (1)

54

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/610/EY

 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2008, päätöksen 2008/155/EY muuttamisesta tiettyjen Kanadassa ja Amerikan yhdysvalloissa toimivien alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3748)  (1)

57

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2008/611/YUTP, hyväksytty 24 päivänä heinäkuuta 2008, Komorien liittoon kuuluvan Anjouanin saaren laittomaan hallitukseen kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2008/187/YUTP kumoamisesta

59

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2008/612/YUTP, hyväksytty 24 päivänä heinäkuuta 2008 Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Afganistaniin

60

 

*

Neuvoston päätös 2008/613/YUTP, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2008, entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevista lisätoimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2004/694/YUTP täytäntöönpanosta

63

 

*

Neuvoston päätös 2008/614/YUTP, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2008, entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevien toimenpiteiden uusimisesta hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2004/293/YUTP täytäntöönpanosta

65

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top