EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:176:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 176, 04. heinäkuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 176

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
4. heinäkuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 633/2008, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 634/2008, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008, tiettyjen neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 soveltamisalaan kuuluvien maitotuotteita sisältävien tavaroiden tuonnissa Sveitsistä yhteisöön sovellettavien alennettujen maatalouden maksuosien ja lisämaksujen vahvistamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 635/2008, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2008, Puolalle Itämerellä vuosiksi 2008–2011 myönnettävien turskan kalastuskiintiöiden mukauttamisesta (osa-alueet 25–32, EY:n vedet) neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/2008 nojalla

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 636/2008, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2008, viinialan vientitodistusten antamisesta

10

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/547/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä kesäkuuta 2008, Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteen VI lisäyksen muuttamisesta tiettyjen Bulgariassa sijaitsevien maidonjalostamoiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2775)  (1)

11

 

 

2008/548/EY

 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä kesäkuuta 2008, siemenille ja siemenviljalle myönnettävän tuen sallimisesta Suomessa satovuosina 2007 ja 2008 (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2700)

13

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

 

Euroopan keskuspankki

 

 

2008/549/EY

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2008, tietyistä valmisteluista käteiseuron käyttöönottamiseksi ja euroseteleiden ja -kolikoiden ennakko- ja edelleenjakelusta euroalueen ulkopuolella annettujen suuntaviivojen EKP/2006/9 muuttamisesta (EKP/2008/4)

16

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2008/550/YUTP, hyväksytty 23 päivänä kesäkuuta 2008, Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemian (ETPA) perustamisesta sekä yhteisen toiminnan 2005/575/YUTP kumoamisesta

20

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 40/2008, annettu 16 päivänä tammikuuta 2008, yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2008 (EUVL L 19, 23.1.2008)

25

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top