EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:173:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 173, 03. heinäkuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 173

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
3. heinäkuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 627/2008, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 628/2008, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2008, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1898/2006 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 629/2008, tehty 2 päivänä heinäkuuta 2008, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta (1)

6

 

 

Komission asetus (EY) N:o 630/2008, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2008, sokerialan tuotteiden 23 ja 27 päivän kesäkuuta 2008 välisenä aikana haettujen tuontitodistusten myöntämiseen tariffikiintiöissä ja etuuskohtelusopimusten mukaisesti sovellettavasta jakokertoimesta

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 631/2008, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2008, asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 632/2008, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2008, oliiviöljyn kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1019/2002 muuttamisesta

16

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/541/EY

 

*

Komission päätös, tehty 8 päivänä huhtikuuta 2008, vastaanottavia viranomaisia koskevat tiedot sisältävän käsikirjan ja tiedoksiannettavissa olevia asiakirjoja koskevan luettelon laatimisesta oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 mukaisesti tehdyn päätöksen 2001/781/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1259)

17

 

 

2008/542/EY

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2008, luottotietokysymyksiä käsittelevän asiantuntijaryhmän perustamisesta

22

 

 

2008/543/EY

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2008, päätöksen 2006/415/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin esiintymiseen yhteisön siipikarjassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2701)  (1)

25

 

 

2008/544/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä kesäkuuta 2008, päätöksen 2004/858/EY muuttamisesta ”kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanoviraston” muuttamiseksi ”terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirastoksi”

27

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

 

2008/545/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUPT/1/2008, tehty 6 päivänä kesäkuuta 2008, Euroopan unionin suunnitteluryhmän (EUPT Kosovon) johtajan nimittämisestä tehdyn päätöksen EUPT/2/2007 muuttamisesta

30

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 554/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, 6-fytaasin (Quantum Phytase) hyväksymisestä rehun lisäaineena (EUVL L 158, 18.6.2008)

31

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 488/2008, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2008, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan sitruunahapon tuonnissa (EUVL L 143, 3.6.2008)

31

 

*

Oikaistaan neuvoston direktiivi 90/425/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa (EYVL L 224, 18.8.1990) (Suomenkielinen erityispainos, Alue 3, Nide 33)

31

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top