EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:168:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 168, 28. kesäkuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 168

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
28. kesäkuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 615/2008, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2008, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1405/2006 sekä yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 616/2008, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 617/2008, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siitosmunien ja siipikarjan poikasten kaupan pitämisen vaatimusten osalta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 618/2008, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008, AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen mukaisesti tuotavan ruokosokerin toimitusvelvollisuuden alaisten määrien mukauttamisesta toimitusjaksolla 2007/2008

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 619/2008, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008, eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 620/2008, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008, maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 386/2008 oikaisemisesta

27

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2008/64/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteiden I–IV muuttamisesta

31

 

*

Komission direktiivi 2008/65/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön ajokortista annetun direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta

36

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/489/EY

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2008, väliaikaisista suojatoimenpiteistä Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) leviämistä vastaan Portugalissa (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3312)

38

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

 

2008/490/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUSEC/2/2008, tehty 24 päivänä kesäkuuta 2008, Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevan Euroopan unionin neuvonta- ja avustusoperaation (EUSEC RD Congo) johtajan nimittämisestä

41

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2008/491/YUTP, hyväksytty 26 päivänä kesäkuuta 2008, Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevasta Euroopan unionin neuvonta- ja avustusoperaatiosta hyväksytyn yhteisen toiminnan 2007/406/YUTP muuttamisesta ja jatkamisesta (EUSEC RD Congo)

42

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top