EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:150:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 150, 10. kesäkuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 150

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
10. kesäkuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 511/2008, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 512/2008, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2008, asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 513/2008, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2008, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten koljan kalastuksen kieltämisestä Norjan vesillä alueilla I ja II

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 514/2008, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2008, maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 376/2008 sekä asetusten (EY) N:o 1439/95, (EY) N:o 245/2001, (EY) N:o 2535/2001, (EY) N:o 1342/2003, (EY) N:o 2336/2003, (EY) N:o 1345/2005, (EY) N:o 2014/2005, (EY) N:o 951/2006, (EY) N:o 1918/2006, (EY) N:o 341/2007, (EY) N:o 1002/2007, (EY) N:o 1580/2007 ja (EY) N:o 382/2008 muuttamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 1119/79 kumoamisesta

7

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2008/55/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2008, keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä (Kodifioitu toisinto)

28

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/428/EY

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön osallistumisesta Newcastlen taudin torjumiseksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2005 toteutetuista kiireellisistä toimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten rahoittamiseen (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2411)

39

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top