Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:149:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 149, 07. kesäkuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 149

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
7. kesäkuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 503/2008, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 504/2008, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston direktiivien 90/426/ETY ja 90/427/ETY täytäntöönpanosta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta (1)

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 505/2008, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2008, uuden käyttötavan hyväksymisestä 3-fytaasille (Natuphos) rehun lisäaineena (1)

33

 

*

Komission asetus (EY) N:o 506/2008, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2008, tulokaslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien käytöstä vesiviljelyssä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 708/2007 liitteen IV muuttamisesta

36

 

*

Komission asetus (EY) N:o 507/2008, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2008, kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (Kodifioitu toisinto)

38

 

*

Komission asetus (EY) N:o 508/2008, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2008, vientituen myöntämiseen sovellettavasta kuorittujen viljanjyvien ja pyöristettyjen viljanjyvien määritelmästä (Kodifioitu toisinto)

55

 

*

Komission asetus (EY) N:o 509/2008, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2008, puhdistamoihin markkinointivuonna 2007/2008 toimitettavan, AKT-maista ja Intiasta peräisin olevan raa’an ruokosokerin lopullisen täydentävän määrän vahvistamisesta

59

 

*

Komission asetus (EY) N:o 510/2008, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteen VI muuttamisesta markkinointivuodeksi 2008/2009

61

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/420/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä huhtikuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Australian hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

63

Euroopan yhteisön ja Australian hallituksen sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista

65

 

 

2008/421/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä kesäkuuta 2008, Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Sveitsin valaliitossa

74

 

 

2008/422/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä kesäkuuta 2008, 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyllä yleissopimuksella (”vuoden 1990 Schengenin yleissopimus”) perustetun toimeenpanevan komitean hyväksymän SIRENE-käsikirjan liitteen 4 turvaluokituksen poistamisesta

78

 

 

Komissio

 

 

2008/423/EY

 

*

Komission päätös, tehty 8 päivänä toukokuuta 2008, uudesta määräajasta, johon mennessä on jätettävä tiettyjä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman puitteissa tutkittavia aineita koskeva asiakirja-aineisto (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1736)

79

 

 

2008/424/EY

 

*

Komission päätös, tehty 6 päivänä kesäkuuta 2008, korkeapatogeeniseen H7-alatyypin lintuinfluenssaan liittyvistä suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2666)

81

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top