EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:125:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 125, 09. toukokuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 125

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
9. toukokuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 408/2008, annettu 8 päivänä toukokuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 409/2008, annettu 8 päivänä toukokuuta 2008, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 410/2008, annettu 8 päivänä toukokuuta 2008, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 900/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 411/2008, annettu 8 päivänä toukokuuta 2008, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1060/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 412/2008, annettu 8 päivänä toukokuuta 2008, jalostettavaksi tarkoitetun jäädytetyn naudanlihan tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 413/2008, annettu 8 päivänä toukokuuta 2008, muista kolmansista maista kuin Thaimaasta peräisin olevien CN-koodiin 0714 kuuluvien tuotteiden yhteisön vuotuisen tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 27/2008 muuttamisesta ja oikaisemisesta

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 414/2008, annettu 8 päivänä toukokuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden juustojen yksityistä varastointia varastointijaksolla 2008/2009 koskevan yhteisön tuen myöntämisen osalta

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 415/2008, annettu 8 päivänä toukokuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1788/2003 liitteessä I markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen kansallisten viitemäärien jaosta toimituksiin ja suoramyyntiin

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 416/2008, annettu 8 päivänä toukokuuta 2008, asetuksen (ETY) N:o 3600/92 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineen metalaksyyli arvioinnista kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdan puitteissa (1)

25

 

*

Komission asetus (EY) N:o 417/2008, annettu 8 päivänä toukokuuta 2008, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 liitteiden I ja II muuttamisesta

27

 

 

Komission asetus (EY) N:o 418/2008, annettu 8 päivänä toukokuuta 2008, viinialan vientitodistusten antamisesta

28

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/363/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä huhtikuuta 2008, Guinean tasavallan kanssa käytyjen Cotonoun sopimuksen 96 artiklassa tarkoitettujen neuvottelujen päättämisestä tehdyn päätöksen 2005/321/EY voimassaolon jatkamisesta

29

 

 

Komissio

 

 

2008/364/EY

 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2008, Liettuassa käytettävien sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1595)

32

 

 

2008/365/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä huhtikuuta 2008, talousvalistusta käsittelevän asiantuntijaryhmän perustamisesta

36

 

 

SOPIMUKSET

 

 

Neuvosto

 

*

Ilmoitus Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen kumppanuussopimuksen voimaantulopäivämäärästä

39

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top