Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:115:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 115, 29. huhtikuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 115

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
29. huhtikuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 380/2008, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2008, kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1030/2002 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 381/2008, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 382/2008, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2008, naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (uudelleenlaadittu teksti)

10

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/336/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä huhtikuuta 2008, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtokunnan uusien jäsenten nimittämisestä ja jäsenten nimittämisestä eroavien tilalle

32

 

 

Komissio

 

 

2008/337/EY

 

*

Komission päätös tehty 24 päivänä huhtikuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 täytäntöönpanosta lammas- ja vuohieläinten elektroniseen tunnistamiseen liittyvien ohjeiden ja menettelyiden osalta tehdyn päätöksen 2006/968/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1571)  (1)

33

 

 

2008/338/EY

 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä huhtikuuta 2008, päätöksen 2004/438/EY liitteen I muuttamisesta Australiasta peräisin olevan raakamaidon ja raakamaitopohjaisten tuotteiden osalta, Serbiasta peräisin olevan maidon ja maitopohjaisten tuotteiden osalta sekä mainitussa liitteessä olevan, Sveitsiä koskevan merkinnän päivittämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1587)  (1)

35

 

 

2008/339/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2008, neuvoston direktiivin 2003/85/EY liitteen XI muuttamisesta sellaisten laboratorioiden luettelon osalta, joilla on lupa käsitellä eläviä suu- ja sorkkatautiviruksia (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1577)  (1)

39

 

 

2008/340/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2008, jäsenvaltioille esitetystä vaatimuksesta toteuttaa väliaikaisia lisätoimenpiteitä Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) leviämisen estämiseksi muilla kuin sellaisilla Portugalin alueilla, joista tiedetään, ettei sitä esiinny niillä, tehdyn päätöksen 2006/133/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1580)

41

 

 

2008/341/EY

 

*

Komission päätös tehty 25 päivänä huhtikuuta 2008, tiettyjen eläintautien ja zoonoosien kansallisiin hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmiin sovellettavista yhteisön vaatimuksista (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1588)  (1)

44

 

 

SOPIMUKSET

 

 

Neuvosto

 

*

Ilmoitus kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation kesken tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirjan voimaantulosta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

47

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan ilmoitus kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisen vientitulleja koskevan sopimuksen voimaantulosta (EUVL L 112, 24.4.2008)

48

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top