EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:093:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 93, 04. huhtikuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 93

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
4. huhtikuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 310/2008, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 311/2008, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2008, eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja yhteisöön sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 318/2007 muuttamisesta (1)

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 312/2008, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/95 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee Euroopan lääkeviraston perimien maksujen mukauttamista inflaatioon

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 313/2008, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2008, asetuksesta (EY) N:o 1445/95 poikkeamisesta naudanlihan tuontia Brasiliasta koskevien vaatimusten osalta

11

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2008/42/EY, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2008, kosmeettisia valmisteita koskevan neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteiden II ja III mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (1)

13

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/286/EY

 

*

Komission päätös, tehty 17 päivänä maaliskuuta 2008, päätöksen 2007/176/EY muuttamisesta sähköisiin viestintäverkkoihin ja -palveluihin sekä niiden liitännäistoimintoihin ja -palveluihin sovellettavia standardeja ja/tai spesifikaatioita koskevan luettelon osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1001)  (1)

24

 

 

2008/287/EY

 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä huhtikuuta 2008, elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinsuojelun alan koulutusvälineitä koskevan vuoden 2008 työohjelman rahoittamisesta

25

 

 

Oikaisuja

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta (EUVL L 255, 30.9.2005)

28

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top