EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:073:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 73, 15. maaliskuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 73

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
15. maaliskuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 229/2008, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2008, Eurooppa-kumppanuuksien solmimisesta osana vakautus- ja assosiaatioprosessia annetun asetuksen (EY) N:o 533/2004 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 230/2008, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 231/2008, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2008, oliiviöljyn tuontitodistusten myöntämisestä Tunisian tariffikiintiössä

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 232/2008, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2008, kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1786/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 382/2005 muuttamisesta

6

 

 

Komission asetus (EY) N:o 233/2008, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2008, vilja-alalla 16 päivästä maaliskuuta 2008 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

10

 

 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON YHTEISELLÄ PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELYLLÄ TEKEMÄT PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 234/2008/EY, tehty 11 päivänä maaliskuuta 2008, eurooppalaisen tilastoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta ja neuvoston päätöksen 91/116/ETY kumoamisesta (1)

13

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 235/2008/EY, tehty 11 päivänä maaliskuuta 2008, Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoa-antavan lautakunnan perustamisesta (1)

17

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/224/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2008, pöytäkirjojen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Georgian hallituksen, Libanonin tasavallan, Malediivien tasavallan, Moldovan tasavallan, Singaporen tasavallan hallituksen ja Uruguayn itäisen tasavallan välisten tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevien sopimusten muuttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

20

Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Georgian hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta

22

Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Libanonin tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta

24

Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Malediivien tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta

26

Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta

27

Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Singaporen tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta

29

Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Uruguayn itäisen tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta

31

 

 

Komissio

 

 

2008/225/EY

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä maaliskuuta 2008, päätöksen 2006/805/EY muuttamisesta eläinten terveyttä koskevien toimenpiteiden osalta klassisen sikaruton torjumiseksi Saksassa (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 956)  (1)

32

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

 

2008/226/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EU SSR GUINEA-BISSAU/1/2008, tehty 5 päivänä maaliskuuta 2008, Guinea-Bissaun tasavallan turvallisuusalan uudistusta tukevan Euroopan unionin operaation (EU SSR GUINEA-BISSAU) johtajan nimittämisestä

34

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top