Help Print this page 

Document L:2008:064:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 64, 07. maaliskuuta 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 64

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
7. maaliskuu 2008


Sisältö

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/163/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2007, rautatietunneleiden turvallisuutta Euroopan laajuisessa tavanomaisessa ja suurten nopeuksien rautatiejärjestelmässä koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6450)  (1)

1

 

 

2008/164/EY

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2007, ”liikuntarajoitteisia henkilöitä” Euroopan laajuisessa tavanomaisessa ja suurten nopeuksien rautatiejärjestelmässä koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6633)  (1)

72

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top