EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:057:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 57, 01. maaliskuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 57

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
1. maaliskuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 189/2008, annettu 18 päivänä helmikuuta 2008, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) testeistä

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 190/2008, annettu 29 päivänä helmikuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

6

 

 

Komission asetus (EY) N:o 191/2008, annettu 29 päivänä helmikuuta 2008, vilja-alalla 1 päivästä maaliskuuta 2008 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 192/2008, annettu 29 päivänä helmikuuta 2008, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Barèges-Gavarnie (SAN) – Hořické trubičky (SMM)) annetun asetuksen (EY) N:o 989/2007 oikaisemisesta

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 193/2008, annettu 29 päivänä helmikuuta 2008, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten merikrotin kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla VIII c, IX ja X sekä EY:n vesillä CECAF-alueella 34.1.1

12

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/173/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2008, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) testeistä

14

 

 

Komissio

 

 

2008/174/EY

 

*

Komission päätös tehty 21 päivänä joulukuuta 2005 valtiontuesta, jonka Italia (Trenton itsehallintoalue) aikoo myöntää liikenteen alalla (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 5315)  (1)

18

 

 

2008/175/EY

 

*

Yhteisön ja Sveitsin tilastokomitean päätös N:o 1/2008, tehty 14 päivänä helmikuuta 2008, tilastokomitean työjärjestyksen vahvistamisesta

21

 

 

2008/176/EY

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä helmikuuta 2008, Belgiassa käytettävien sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 97/107/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 678)

25

 

 

2008/177/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä helmikuuta 2008, Suomessa käytettävien sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 96/550/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 692)

28

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2008/178/YUTP, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin johtamien joukkojen asemasta niiden kulkiessa Kamerunin tasavallan alueen kautta

30

Sopimus Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan välinen sopimus Euroopan unionin johtamien joukkojen asemasta niiden kulkiessa Kamerunin tasavallan alueen kautta

31

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2008/179/YUTP, hyväksytty 29 päivänä helmikuuta 2008, Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2005/440/YUTP muuttamisesta

37

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top