Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:056:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 56, 29. helmikuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 56

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
29. helmikuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 178/2008, annettu 28 päivänä helmikuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 179/2008, annettu 28 päivänä helmikuuta 2008, yksityistä varastointia koskevien sopimusten voimassaolon pidentämisen sallimisesta sianliha-alalla

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 180/2008, annettu 28 päivänä helmikuuta 2008, yhteisön vertailulaboratoriosta muita hevoseläinten tauteja kuin afrikkalaista hevosruttoa varten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteen VII muuttamisesta

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 181/2008, annettu 28 päivänä helmikuuta 2008, toimenpiteiden vahvistamisesta yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista vesiliikenteen edistämiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 718/1999 panemiseksi täytäntöön (Kodifioitu toisinto) (1)

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 182/2008, annettu 28 päivänä helmikuuta 2008, varainhoitovuodelle 2008 kirjattavien varojen jakamista jäsenvaltioille koskevan suunnitelman hyväksymisestä interventiovarastoista peräisin olevien elintarvikkeiden toimittamiseksi yhteisön vähävaraisimmille henkilöille annetun komission asetuksen (EY) N:o 1146/2007 muuttamisesta

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 183/2008, annettu 28 päivänä helmikuuta 2008, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 184/2008, annettu 28 päivänä helmikuuta 2008, sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

18

 

 

Komission asetus (EY) N:o 185/2008, annettu 28 päivänä helmikuuta 2008, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 900/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 186/2008, annettu 28 päivänä helmikuuta 2008, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1060/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

21

 

 

Komission asetus (EY) N:o 187/2008, annettu 28 päivänä helmikuuta 2008, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 188/2008, annettu 28 päivänä helmikuuta 2008, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

26

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/167/EY

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2008, Sloveniassa käytettävien sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2005/879/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 554)

28

 

 

2008/168/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä helmikuuta 2008, eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston organisaatiorakenteesta

31

 

 

2008/169/EY

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä helmikuuta 2008, Romaniassa käytettävien sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 676)

34

 

 

2008/170/EY

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä helmikuuta 2008, toisen terveysalan yhteisön toimintaohjelman (2008–2013) toteuttamista koskevan vuoden 2008 työsuunnitelman hyväksymisestä ja ohjelmaan kuuluvien toimien toteuttamiseen tarkoitettujen rahoitusosuuksien valinta-, myöntämis- ja muista perusteista (1)

36

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

 

2008/171/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUSEC/1/2008, tehty 12 päivänä helmikuuta 2008, Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevan Euroopan unionin neuvonta- ja avustusoperaation (EUSEC RD Congo) johtajan nimittämisestä

63

 

 

2008/172/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös CHAD/1/2008, tehty 13 päivänä helmikuuta 2008, kolmansien valtioiden osallistumisen hyväksymisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon Tšadin tasavallassa ja Keski-Afrikan tasavallassa

64

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 101/2008, annettu 4 päivänä helmikuuta 2008, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta (EUVL L 31, 5.2.2008)

65

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top