EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:024:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 24, 29. tammikuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 24

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
29. tammikuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 75/2008, annettu 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan yhteisön ja tiettyjen maiden välistä etuuskohteluun oikeutettua kauppaa koskevissa säännöksissä vahvistetusta menettelystä alkuperäselvitysten antamisen tai laatimisen ja tiettyjen valtuutetun viejän lupien antamisen helpottamiseksi yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 1207/2001 muuttamisesta (1)

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 76/2008, annettu 28 päivänä tammikuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 77/2008, annettu 28 päivänä tammikuuta 2008, AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen mukaisesti tuotavan ruokosokerin toimitusvelvollisuuden alaisten määrien vahvistamisesta toimitusjaksolle 2007/2008

6

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/1/EY, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi (Kodifioitu toisinto) (1)

8

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/2/EY, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueista ja tuulilasinpyyhkimistä (Kodifioitu toisinto) (1)

30

 

 

TYÖJÄRJESTYKSET

 

*

Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen muutokset

39

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/79/EY, Euratom

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2007, yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta

42

 

*

Lausuma

44

 

 

Komissio

 

 

2008/80/EY

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2007, Itävallan tasavallan tiedoksi antamista tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevista kansallisista säännöksistä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6646)  (1)

45

 

 

SOPIMUKSET

 

 

Neuvosto

 

*

Tiedonanto ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevan Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välisen sopimuksen voimaantulosta

51

 

*

Tiedonanto ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevan Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan välisen sopimuksen voimaantulosta

51

 

*

Tiedonanto ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevan Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välisen sopimuksen voimaantulosta

51

 

*

Tiedonanto ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevan Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen sopimuksen voimaantulosta

51

 

*

Tiedonanto ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevan Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välisen sopimuksen voimaantulosta

52

 

*

Tiedonanto henkilöiden takaisinottoa koskevan Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisen sopimuksen voimaantulosta

52

 

*

Tiedonanto viisumien myöntämisen helpottamista koskevan Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan välisen sopimuksen voimaantulosta

52

 

*

Tiedonanto viisumien myöntämisen helpottamista koskevan Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välisen sopimuksen voimaantulosta

52

 

*

Tiedonanto viisumien myöntämisen helpottamista koskevan Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan välisen sopimuksen voimaantulosta

52

 

*

Tiedonanto viisumien myöntämisen helpottamista koskevan Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen sopimuksen voimaantulosta

53

 

*

Tiedonanto viisumien myöntämisen helpottamista koskevan Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välisen sopimuksen voimaantulosta

53

 

*

Tiedonanto Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välisen sopimuksen voimaantulosta

53

 

*

Tiedonanto viisumien myöntämisen helpottamista koskevan Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisen sopimuksen voimaantulosta

53

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2008/81/YUTP, hyväksytty 28 päivänä tammikuuta 2008, Sierra Leonea koskevan yhteisen kannan 98/409/YUTP muuttamisesta

54

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top