EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:013:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 13, 16. tammikuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 13

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
16. tammikuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 26/2008, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 27/2008, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, muista kolmansista maista kuin Thaimaasta peräisin olevien CN-koodeihin 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 ja 0714 90 19 kuuluvien tuotteiden yhteisön vuotuisen tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (Kodifioitu toisinto)

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 28/2008, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, vilja-alalla 16 päivästä tammikuuta 2008 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

15

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/49/EY

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2007, sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) täytäntöönpanosta henkilötietojen suojelun osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6306)  (1)

18

 

 

2008/50/EY

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2007, Århusin yleissopimusta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hallintotoimien sisäistä uudelleentarkastelua koskevien pyyntöjen osalta

24

 

 

2008/51/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2007, lisäkalastuspäivien myöntämisestä Belgialle ICES-alueille II a (EY:n vedet), IV ja VII d (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6541)

27

 

 

2008/52/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2007, elimiä, joiden palveluksessa olevilla tutkijoilla on oikeus käyttää salassapidettäviä tietoja tieteellisiin tarkoituksiin, koskevan luettelon vahvistamisesta tehdyn päätöksen 2004/452/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6554)  (1)

29

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top