EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:346:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 346, 29. joulukuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 346

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
29. joulukuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1579/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2008

1

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2007/74/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, kolmansista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttamisesta arvonlisä- ja valmisteverosta

6

 

*

Neuvoston direktiivi 2007/75/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen arvonlisäverokantoja koskevien väliaikaisten säännösten osalta

13

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/880/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2007, luvan antamisesta Ranskalle soveltaa Korsikan departementeissa vapaaseen liikkeeseen laskettavaan ja moottoripolttoaineena käytettävään lyijyttömään bensiiniin alennettua verokantaa direktiivin 2003/96/ETY 19 artiklan mukaisesti

15

 

 

2007/881/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston työjärjestyksen muuttamisesta

17

 

 

2007/882/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2007, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/70/EY muuttamisesta Kyproksen keskuspankin ulkopuolisten tilintarkastajien osalta

19

 

 

2007/883/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2007, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/70/EY muuttamisesta Maltan keskuspankin ulkopuolisten tilintarkastajien osalta

20

 

 

2007/884/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2007, luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdasta sekä 168 ja 169 artiklasta poikkeavien toimenpiteiden soveltamista

21

 

 

Komissio

 

 

2007/885/EY

 

*

Komission päätös, tehty 26 päivänä joulukuuta 2007, päätöksen 2006/415/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin esiintymiseen Saksan siipikarjassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä (1)

23

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

 

2007/886/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUPOL AFGH/2/2007, tehty 30 päivänä marraskuuta 2007, osallistujien komitean perustamisesta Euroopan unionin Afganistanissa toteutettavaa poliisioperaatiota (EUPOL AFGANISTAN) varten

26

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2007/887/YUTP, hyväksytty 20 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan unionin siviili- ja sotilasalan tukitoimesta Darfurin alueella Sudanissa ja Somaliassa toteutettaville Afrikan unionin operaatioille hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/557/YUTP kumoamisesta

28

 

 

2007/888/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUPT/2/2007, tehty 18 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan unionin suunnitteluryhmän (EUPT Kosovon) johtajan nimittämisestä

29

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top