EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:333:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 333, 19. joulukuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 333

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
19. joulukuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1495/2007, annettu 18 päivänä joulukuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1496/2007, annettu 18 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1043/2005 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1497/2007, annettu 18 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 842/2006 tarkoitettujen standardoitujen vaatimusten vahvistamisesta tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien kiinteästi asennettujen palontorjuntalaitteistojen tarkastuksille vuodon varalta (1)

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1498/2007, annettu 18 päivänä joulukuuta 2007, sokerin sekä AKT/MMA- tai EY/MMA-alkuperäkumulaatiota soveltaen saatujen sokerin ja kaakaon sekoitusten tuontitodistusten myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1499/2007, annettu 18 päivänä joulukuuta 2007, asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 vahvistetun maataloustukien vientitukinimikkeistön julkaisemisesta vuodeksi 2007

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1500/2007, annettu 18 päivänä joulukuuta 2007, uuden käyttötavan hyväksymisestä 6-fytaasi EC 3.1.3.26 -valmisteelle (Ronozyme) rehun lisäaineena (1)

54

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1501/2007, annettu 18 päivänä joulukuuta 2007, endo-1,4-beetaksylanaasi EC 3.2.1.8 -valmisteen (Safizym X) uuden käyttötavan hyväksymisestä rehun lisäaineena (1)

57

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1502/2007, annettu 18 päivänä joulukuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 812/2007 avatussa tariffikiintiössä joulukuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen sianlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

60

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1503/2007, annettu 18 päivänä joulukuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 979/2007 avatussa tariffikiintiössä joulukuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen sianlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

61

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1504/2007, annettu 18 päivänä joulukuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 806/2007 avatuissa tariffikiintiöissä joulukuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen sianlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

62

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1505/2007, annettu 18 päivänä joulukuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 533/2007 avatuissa tariffikiintiöissä joulukuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

64

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1506/2007, annettu 18 päivänä joulukuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 539/2007 avatuissa tariffikiintiöissä joulukuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen eräitä muna- ja ovalbumiinialan tuotteita koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

66

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1507/2007, annettu 18 päivänä joulukuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 536/2007 avatuissa tariffikiintiöissä joulukuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

68

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1508/2007, annettu 18 päivänä joulukuuta 2007, asetuksessa (EY) N:o 2172/2005 säädetyn, yli 160 kilogramman painoisia Sveitsistä peräisin olevia eläviä nautaeläimiä koskevan vuoden 2008 kiintiön mukaisesti jätettyjen tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä

69

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1509/2007, annettu 18 päivänä joulukuuta 2007, asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

70

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/846/EY

 

*

Komission päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2007, jäsenvaltioiden yhteisön eläinlääkintälainsäädännön eri säännösten mukaisesti hyväksymiä yksikköjä koskevien luettelojen mallista sekä näiden luettelojen toimittamisessa komissiolle sovellettavista säännöistä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5882) (Kodifioitu toisinto) (1)

72

 

 

2007/847/EY

 

*

Komission päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2007, poikkeuksen myöntämisestä Kroatiasta tai entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevia Vitis L. -suvun kasveja, lukuun ottamatta hedelmiä, koskeviin neuvoston direktiivin 2000/29/EY tiettyihin säännöksiin (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5897)

78

 

 

2007/848/EY

 

*

Komission päätös, tehty 11 päivänä joulukuuta 2007, tiettyjen salmonellan valvontaa lajin Gallus gallus munivien kanojen parvissa koskevien kansallisten ohjelmien hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6100)  (1)

83

 

 

2007/849/EY

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2007, salmonellan valvontaa lajin Gallus gallus jalostusparvissa koskevan Suomen kansallisen ohjelman muutosten hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6097)

85

 

 

Euroopan keskuspankki

 

 

2007/850/EY

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, tehty 22 päivänä marraskuuta 2007, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta tilikaudesta 2002 alkaen tehdyn päätöksen EKP/2001/16 muuttamisesta (EKP/2007/15)

86

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top