Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:329:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 329, 14. joulukuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 329

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
14. joulukuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1467/2007, annettu 13 päivänä joulukuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1468/2007, annettu 13 päivänä joulukuuta 2007, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1469/2007, annettu 13 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston asetuksen N:o 79/65/ETY liitteen muuttamisesta piirien luettelon osalta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1470/2007, annettu 13 päivänä joulukuuta 2007, kirjanpitotilojen valinnasta maatilojen tulojen selvittämistä varten annetun asetuksen (ETY) N:o 1859/82 muuttamisesta

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1471/2007, annettu 13 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinituotteiden kuvauksen, nimityksen, tarjontamuodon ja suojauksen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 753/2002 muuttamisesta

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1472/2007, annettu 13 päivänä joulukuuta 2007, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1623/2000 poikkeamisesta viinivuonna 2007/2008

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1473/2007, annettu 13 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 säädettyä viininvalmistuksen sivutuotteiden käsittelemistä koskevasta siirtymätoimenpiteestä Bulgariassa viinivuonna 2007/2008

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1474/2007, annettu 13 päivänä joulukuuta 2007, siipikarjanlihan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1906/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1538/91 muuttamisesta

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1475/2007, annettu 13 päivänä joulukuuta 2007, Thaimaasta peräisin olevia maniokkijuuria koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta vuodesta 2008

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1476/2007, annettu 13 päivänä joulukuuta 2007, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Belgian, Tšekin, Irlannin, Espanjan, Italian, Unkarin, Slovakian ja Ruotsin interventioelinten hallussa olevan sokerin myymiseksi uudelleen teolliseen käyttöön sekä asetusten (EY) N:o 1059/2007 ja (EY) N:o 1060/2007 muuttamisesta

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1477/2007, annettu 13 päivänä joulukuuta 2007, toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 622/2003 muuttamisesta (1)

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1478/2007, annettu 13 päivänä joulukuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

24

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1479/2007, annettu 13 päivänä joulukuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

27

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1480/2007, annettu 13 päivänä joulukuuta 2007, munien vientitukien vahvistamisesta

29

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1481/2007, annettu 13 päivänä joulukuuta 2007, siipikarjanliha-alalla sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

31

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2007/71/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 2007, aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/59/EY liitteen II muuttamisesta (1)

33

 

*

Komission direktiivi 2007/72/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston direktiivin 66/401/ETY muuttamisesta Galega orientalis Lam. -lajin sisällyttämistä varten (1)

37

 

*

Komission direktiivi 2007/73/EY, tehty 13 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston direktiivien 86/362/ETY ja 90/642/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta asetamipridin, atratsiinin, deltametriinin, imatsaliilin, indoksakarbin, pendimetaliinin, pymetrotsiinin, pyraklostrobiinin, tiaklopridin ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismäärien osalta (1)

40

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/831/EY

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä syyskuuta 2007, EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia COMP/E-2/39.142 – Toyota) (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 4273)

52

 

 

2007/832/EY

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2007, tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella tehdyn päätöksen 2007/718/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6251)  (1)

56

 

 

2007/833/EY

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2007, tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyn päätöksen 2007/554/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6256)  (1)

59

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUPM/3/2007, tehty 30 päivänä marraskuuta 2007, Bosnia ja Hertsegovinassa toteutettavan Euroopan unionin poliisioperaation (EUPM) johtajan/poliisikomentajan nimittämisestä

63

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top