Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:327:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 327, 13. joulukuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 327

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
13. joulukuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1463/2007, annettu 12 päivänä joulukuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1464/2007, annettu 12 päivänä joulukuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 2535/2001 avatuissa tiettyjen maitotuotteiden tariffikiintiöissä marraskuussa 2007 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1465/2007, annettu 12 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 752/2007 liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen Ukrainasta tuotavien terästuotteiden määrällisistä rajoituksista

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1466/2007, annettu 12 päivänä joulukuuta 2007, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten kummeliturskan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla VIII c, IX ja X sekä EY:n vesillä CECAF-alueella 34.1.1

8

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/829/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin ja neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävään kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettavista säännöistä sekä päätöksen 2003/479/EY kumoamisesta

10

 

 

IV   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

 

EFTAn valvontaviranomainen

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 90/04/KOL, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2004, valtiontukea koskevien menettelysääntöjen ja aineellisten sääntöjen muuttamisesta 46. kerran lisäämällä uusi luku 24C: Valtiontukisääntöjen soveltaminen julkiseen yleisradiotoimintaan

21

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1875/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta (EUVL L 360, 19.12.2006)

32

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1459/2007, annettu 10 päivänä joulukuuta 2007, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Etelä-Afrikasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1858/2005 muuttamisesta (EUVL L 326, 12.12.2007)

32

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top