Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:323:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 323, 08. joulukuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 323

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
8. joulukuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1447/2007, annettu 4 päivänä joulukuuta 2007, tiettyjen kalastustuotteiden ohjehintojen ja yhteisön tuottajahintojen vahvistamisesta kalastusvuodeksi 2008 asetuksen (EY) N:o 104/2000 mukaisesti

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1448/2007, annettu 7 päivänä joulukuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1449/2007, annettu 7 päivänä joulukuuta 2007, asetuksista (EY) N:o 2402/96, (EY) N:o 2058/96, (EY) N:o 2375/2002, (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 950/2006, (EY) N:o 955/2005, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1100/2006, (EY) N:o 1918/2006, (EY) N:o 1964/2006, (EY) N:o 1002/2007 ja (EY) N:o 508/2007 poikkeamisesta bataattien, maniokkitärkkelyksen, viljan, riisin, sokerin ja oliiviöljyn tariffikiintiöitä koskevien tuontitodistushakemusten jättöpäivien ja tuontitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2008 ja asetuksista (EY) N:o 1445/95, (EY) N:o 1518/2003, (EY) N:o 596/2004 ja (EY) N:o 633/2004 poikkeamisesta naudanliha-, sianliha-, muna- ja siipikarjanliha-alojen vientitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2008

8

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/799/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 12 päivänä lokakuuta 2006, Alppien suojelua koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta liikenteen alalla tehdyn pöytäkirjan (pöytäkirja liikenteestä) allekirjoittamisesta yhteisön puolesta

13

Pöytäkirja vuonna 1991 tehdyn Alppeja koskevan yleissopimuksen soveltamisesta liikenteen alalla – Pöytäkirja liikenteestä

15

 

 

2007/800/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä kesäkuuta 2007, Turkin tasavallan osallistumista Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan koskevan Euroopan yhteisön ja Turkin tasavallan välisen sopimuksen allekirjoittamisesta

23

Sopimus Euroopan yhteisön ja Turkin tasavallan välillä Turkin tasavallan osallistumisesta Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan

24

 

 

2007/801/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2007, Schengenin säännöstön määräysten täysimääräisestä soveltamisesta Tšekin tasavallassa, Viron tasavallassa, Latvian tasavallassa, Liettuan tasavallassa, Unkarin tasavallassa, Maltan tasavallassa, Puolan tasavallassa, Slovenian tasavallassa ja Slovakian tasavallassa

34

 

 

Komissio

 

 

2007/802/EY

 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä joulukuuta 2007, päätöksen 2002/840/EY muuttamisesta elintarvikkeita ionisoivalla säteilyllä käsittelevien, kolmansissa maissa sijaitsevien hyväksyttyjen laitosten luettelon osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5823)  (1)

40

 

 

2007/803/EY

 

*

Komission päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2007, päätösten 2005/731/EY ja 2005/734/EY muuttamisesta niiden soveltamisajan pidentämisen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5887)  (1)

42

 

 

2007/804/EY

 

*

Komission päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2007, sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluja käsittelevän eurooppalaisen sääntelyviranomaisten ryhmän perustamisesta tehdyn päätöksen 2002/627/EY muuttamisesta (1)

43

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2007/805/YUTP, hyväksytty 6 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Afrikan unioniin

45

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2007/806/YUTP, hyväksytty 6 päivänä joulukuuta 2007, palestiinalaisalueilla toteuttavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/797/YUTP muuttamisesta

50

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2007/807/YUTP, hyväksytty 6 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation perustamisesta Rafahin rajanylityspaikkaa varten (EU BAM RAFAH) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/889/YUTP muuttamisesta

53

 

*

Neuvoston päätös 2007/808/YUTP, tehty 6 päivänä joulukuuta 2007, palestiinalaisalueilla toteutettavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta tehdyn päätöksen 2006/807/YUTP muuttamisesta

56

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2007/809/YUTP, hyväksytty 6 päivänä joulukuuta 2007, Sudaniin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta hyväksytyn yhteisen toiminnan 2007/108/YUTP muuttamisesta

57

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission päätös 2007/775/EY, tehty 13 päivänä marraskuuta 2007, Etelä-Afrikasta, Intiasta, Kiinan kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Meksikosta, Puolasta, Ukrainasta ja Unkarista peräisin olevien teräsvaijerien ja -kaapelien tuontia koskevien polkumyynnin vastaisten menettelyjen yhteydessä esitettyjen sitoumusten hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/572/EY kumoamisesta (EUVL L 312, 30.11.2007)

59

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 85/2006, annettu 17 päivänä tammikuuta 2006, Norjasta peräisin olevan viljellyn lohen tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta ja väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EUVL L 15, 20.1.2006, s. 1)

59

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top