EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:312:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 312, 30. marraskuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 312

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
30. marraskuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1404/2007, annettu 26 päivänä marraskuuta 2007, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2008

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1405/2007, annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1406/2007, annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan viinihapon tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 130/2006 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepanosta, yhden kyseisen maan viejän tuotteiden tuontiin sovellettavan tullin kumoamisesta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1407/2007, annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, nimityksen rekisteröimisestä suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Třeboňský kapr (SMM))

16

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1408/2007, annettu 28 päivänä marraskuuta 2007, Belgian lipun alla purjehtivien alusten punakampelan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueella IV ja EY:n vesillä alueella II a

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1409/2007, annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten punasimpun kalastuksen kieltämisestä ICES-alueella V b (Färsaarten vedet)

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1410/2007, annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, sianlihan vientitukien vahvistamisesta

21

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2007/69/EY, annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta difetialonin lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I ( 1 )

23

 

*

Komission direktiivi 2007/70/EY, annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta hiilidioksidin lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I A ( 1 )

26

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/773/Euratom

 

*

Neuvoston päätös tehty 26 päivänä marraskuuta 2007, lisätutkimusohjelman, joka Yhteisen tutkimuskeskuksen on määrä toteuttaa Euroopan atomienergiayhteisölle, jatkamisesta yhdellä vuodella

29

 

 

2007/774/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä lokakuuta 2007, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen assosiaation perustavaan Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

32

Pöytäkirja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen assosiaation perustavaan Euro–Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

33

 

 

Komissio

 

 

2007/775/EY

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä marraskuuta 2007, Etelä-Afrikasta, Intiasta, Kiinan kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Meksikosta, Puolasta, Ukrainasta ja Unkarista peräisin olevien teräsvaijerien ja -kaapelien tuontia koskevien polkumyynnin vastaisten menettelyjen yhteydessä esitettyjen sitoumusten hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/572/EY kumoamisesta

44

 

 

2007/776/EY

 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2007, neuvoston direktiivin 92/34/ETY muuttamisesta tuontiedellytyksiä koskevan poikkeuksen soveltamisen jatkamiseksi kolmansista maista tuotavien hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5693)

48

 

 

2007/777/EY

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä marraskuuta 2007, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonnissa kolmansista maista sekä päätöksen 2005/432/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5777)  ( 1 )

49

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2007/778YUTP, hyväksytty 29 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan unionin suunnitteluryhmän (EUPT Kosovo) asettamisesta Kosovossa oikeusvaltion alalla ja mahdollisilla muilla aloilla mahdollisesti toteutettavaa EU:n kriisinhallintaoperaatiota varten hyväksytyn yhteisen toiminnan 2006/304/YUTP muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta

68

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top