Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:301:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 301, 20. marraskuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 301

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
20. marraskuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1349/2007, annettu 19 päivänä marraskuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON YHTEISELLÄ PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELYLLÄ TEKEMÄT PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1350/2007/EY, tehty 23 päivänä lokakuuta 2007, toisesta terveysalan yhteisön toimintaohjelmasta (2008–2013) (1)

3

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/742/EY

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä marraskuuta 2007, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi sähkökäyttöisille, kaasukäyttöisille ja absorptiolämpöpumpuille (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5492)  (1)

14

 

 

TALOUSARVIOT

 

 

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon liitetyt asiakirjat

 

 

2007/743/EY

 

*

Euroopan lääkeviraston (EMEA) ensimmäinen lisätalousarvio vuodelle 2007

26

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2007/744/YUTP, hyväksytty 19 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan unionin ryhmän, johon kuuluu myös Euroopan unionin erityisedustaja, asettamisesta osallistumaan mahdollisen Kosovon kansainvälisen siviilitoimiston perustamisen valmisteluun (ICO/EUSR-valmisteluryhmä) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2006/623/YUTP muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta

27

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1347/2007, annettu 16 päivänä marraskuuta 2007, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o (EY) 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1725/2003 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 8 osalta (EUVL L 300, 17.11.2007)

28

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top