EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:284:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 284, 30. lokakuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 284

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
30. lokakuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1272/2007, annettu 29 päivänä lokakuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1273/2007, annettu 29 päivänä lokakuuta 2007, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1405/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1914/2006 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1274/2007, annettu 29 päivänä lokakuuta 2007, yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnoinnista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 639/2004 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2104/2004 muuttamisesta

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1275/2007, annettu 29 päivänä lokakuuta 2007, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen IX muuttamisesta (1)

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1276/2007, annettu 29 päivänä lokakuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 ja komission asetuksen (EY) N:o 552/2007 muuttamisesta talousarvion enimmäismäärien vahvistamisen osalta vuodeksi 2007

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1277/2007, annettu 29 päivänä lokakuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 III luvussa määritellyn yhteisön laivastopolitiikan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1438/2003 muuttamisesta

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1278/2007, annettu 29 päivänä lokakuuta 2007, eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja yhteisöön sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 318/2007 muuttamisesta (1)

20

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

*

Lisäys Bulgarian ja Romanian liittymisestä yleissopimukseen Euroopan poliisiviraston perustamisesta (Europol-yleissopimus) 23 päivänä heinäkuuta 2007 tehtyyn neuvoston päätökseen 2007/543/EY (EUVL L 200, 1.8.2007)

26

 

 

Komissio

 

 

2007/697/EY

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä lokakuuta 2007, Irlannin pyytämän poikkeuksen myöntämisestä vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5095)

27

 

 

2007/698/EY

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä lokakuuta 2007, päätöksen 2007/116/EY muuttamisesta uusien 116-alkuisten numeroiden varaamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5139)  (1)

31

 

 

2007/699/EY

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä lokakuuta 2007, neuvoston direktiivin 92/33/ETY muuttamisesta tuontiedellytyksiä koskevan poikkeuksen soveltamisen jatkamiseksi kolmansista maista tuotavan vihannesten lisäys- ja taimiaineiston osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5218)

33

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

 

Euroopan keskuspankki

 

 

2007/700/EY

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 20 päivänä syyskuuta 2007, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteiden I ja II muuttamisesta (EKP/2007/10)

34

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top