Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:281:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 281, 25. lokakuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 281

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
25. lokakuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1240/2007, annettu 24 päivänä lokakuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1241/2007, annettu 24 päivänä lokakuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 1555/96 muuttamisesta sen määrän osalta, josta alkaen kurkuista, latva-artisokista, klementiineistä, mandariineista ja appelsiineista aletaan kantaa lisätullia

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1242/2007, annettu 24 päivänä lokakuuta 2007, unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 793/2006 muuttamisesta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1243/2007, annettu 24 päivänä lokakuuta 2007, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen III muuttamisesta (1)

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1244/2007, annettu 24 päivänä lokakuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta ihmisravinnoksi tarkoitettuja tiettyjä eläinperäisiä tuotteita koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden osalta ja virallisia lihan tarkastuksia koskevien erityissääntöjen vahvistamisesta (1)

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1245/2007, tehty 24 päivänä lokakuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 2075/2005 liitteen I muuttamisesta nestemäisen pepsiinin käytön osalta trikiinin osoittamiseksi lihassa (1)

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1246/2007, annettu 24 päivänä lokakuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 2076/2005 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ihmisravinnoksi tarkoitettua kalaöljyä tuoville elintarvikealan toimijoille myönnetystä siirtymäkauden pidennyksestä (1)

21

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto ja komissio

 

 

2007/681/EY, Euratom

 

*

Neuvoston ja komission päätös, tehty 9 päivänä lokakuuta 2007, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen allekirjoitetun pöytäkirjan tekemisestä

23

 

 

Komissio

 

 

2007/682/EY

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä lokakuuta 2007, klassisen sikaruton heikennetyn elävän rokotteen yhteisössä olevien varastojen uusimisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 4699)

25

 

 

2007/683/EY

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä lokakuuta 2007, suunnitelman hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista eräillä Unkarin alueilla (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5053)

27

 

 

2007/684/EY

 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä lokakuuta 2007, päätöksen 2005/393/EY muuttamisesta niiltä osin kuin se koskee bluetongue-tautiin liittyviä rajoitusvyöhykkeitä Ranskassa, Saksassa, Itävallassa, Portugalissa, Tanskassa, Tšekissä ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5152)  (1)

28

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

 

2007/685/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUPOL AFG/1/2007, tehty 16 päivänä lokakuuta 2007, EUPOL AFGANISTAN operaation johtajan nimittämisestä

37

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top