Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:243:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 243, 18. syyskuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 243

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
18. syyskuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1063/2007, annettu 17 päivänä syyskuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1064/2007, annettu 17 päivänä syyskuuta 2007, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I muuttamisesta avilamysiinin osalta (1)

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1065/2007, annettu 17 päivänä syyskuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 493/2006 muuttamisesta sokerialan yhteisen markkinajärjestelyn uudistukseen liittyvien siirtymätoimenpiteiden osalta

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1066/2007, annettu 17 päivänä syyskuuta 2007, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Etelä-Afrikasta peräisin olevien mangaanidioksidien tuonnissa

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1067/2007, annettu 17 päivänä syyskuuta 2007, nimityksen rekisteröimisestä suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Staffordshire Cheese (SAN))

21

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1068/2007, annettu 17 päivänä syyskuuta 2007, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä Queso Nata de Cantabria (SAN)

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1069/2007, annettu 17 päivänä syyskuuta 2007, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan polyvinyylialkoholin tuonnissa

23

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2007/55/EY, annettu 17 päivänä syyskuuta 2007, neuvoston direktiivien 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta atsinfossimetyylin jäämien enimmäismäärien osalta (1)

41

 

*

Komission direktiivi 2007/56/EY, annettu 17 päivänä syyskuuta 2007, neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta atsoksistrobiinin, klorotaloniilin, deltametriinin, heksaklooribentseenin, ioksiniilin, oksamyylin ja kinoksifeenin jäämien enimmäismäärien osalta (1)

50

 

*

Komission direktiivi 2007/57/EY, annettu 17 päivänä syyskuuta 2007, neuvoston direktiivien 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta ditiokarbamaattien jäämien enimmäismäärien osalta (1)

61

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/612/EY

 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä huhtikuuta 2007, Valtiontuesta C 14/06, jonka Belgia aikoo myöntää General Motors Belgiumin (Antwerpen) hyväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 435)  (1)

71

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top