EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:227:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 227, 31. elokuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 227

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
31. elokuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1003/2007, annettu 30 päivänä elokuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1004/2007, annettu 30 päivänä elokuuta 2007, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1005/2007, annettu 30 päivänä elokuuta 2007, sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1006/2007, annettu 30 päivänä elokuuta 2007, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 900/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1007/2007, annettu 30 päivänä elokuuta 2007, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 38/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1008/2007, annettu 30 päivänä elokuuta 2007, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1009/2007, annettu 30 päivänä elokuuta 2007, vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1010/2007, annettu 30 päivänä elokuuta 2007, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1011/2007, annettu 30 päivänä elokuuta 2007, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1012/2007, annettu 30 päivänä elokuuta 2007, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1013/2007, annettu 30 päivänä elokuuta 2007, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

18

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1014/2007, annettu 30 päivänä elokuuta 2007, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1015/2007, annettu 30 päivänä elokuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1016/2007, annettu 30 päivänä elokuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

25

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1017/2007, annettu 30 päivänä elokuuta 2007, nimityksen rekisteröimisestä suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Arancia del Gargano (SMM))

27

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1018/2007, annettu 30 päivänä elokuuta 2007, nimityksen rekisteröimisestä suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Lomnické suchary (SMM))

29

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1019/2007, annettu 30 päivänä elokuuta 2007, Saksan lipun alla purjehtivien alusten keilan kalastuksen kieltämisestä Norjan vesillä ICES-alueella IV

31

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/594/EY

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä elokuuta 2007, neuvoston direktiivin 90/539/ETY liitteen IV muuttamisesta yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa käytettävien eläinlääkärintodistusten mallien osalta tiettyjen kansanterveyttä koskevien vaatimusten huomioon ottamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3999)  (1)

33

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 970/2007, annettu 17 päivänä elokuuta 2007, tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta tiettyjä Darfurin alueella Sudanissa vallitsevassa konfliktissa rauhanprosessia vaikeuttavia ja kansainvälistä oikeutta rikkovia henkilöitä vastaan annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1184/2005 muuttamisesta (EUVL L 215, 18.8.2007)

53

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top