Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:196:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 196, 28. heinäkuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 196

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
28. heinäkuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 895/2007, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 896/2007, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2007, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan dihydromyrsenolin tuonnissa

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 897/2007, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2007, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 muuttamisesta

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 898/2007, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 41/2007 muuttamisesta ICES-alueiden II a ja IV (EY:n vedet) kilohailikannan saalisrajoitusten osalta

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 899/2007, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee eräiden otsonikerrosta heikentävien aineiden ja otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien seosten CN-koodien mukauttamista neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2658/87 säädetyn yhdistetyn nimikkeistön muuttamisen huomioon ottamiseksi

24

 

*

Komission asetus (EY) N:o 900/2007, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2007, valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientitukien vahvistamiseksi markkinointivuoden 2007/2008 loppuun saakka

26

 

*

Komission asetus (EY) N:o 901/2007, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2007, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

31

 

*

Komission asetus (EY) N:o 902/2007, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2007, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

33

 

*

Komission asetus (EY) N:o 903/2007, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2007, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

35

 

*

Komission asetus (EY) N:o 904/2007, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2007, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

37

 

 

Komission asetus (EY) N:o 905/2007, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2007, voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 68. yksittäistä tarjouskilpailua varten

39

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/534/EY

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä syyskuuta 2006, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia N:o COMP/F/38.456 – Bitumi (Alankomaat)) (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4090)

40

 

 

2007/535/EY

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä heinäkuuta 2007, Intiasta peräisin olevan dihydromyrsenolin tuontia koskevan tukien vastaisen menettelyn päättämisestä

45

 

 

Euroopan keskuspankki

 

 

2007/536/EY

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2007, kansallisten keskuspankkien suorittamasta Euroopan keskuspankin valuuttavarantosaamisten hoidosta sekä näillä valuuttavarantosaamisilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista annettujen suuntaviivojen EKP/2006/28 muuttamisesta (EKP/2007/6)

46

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

 

2007/537/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös DARFUR/6/2007, tehty 18 päivänä heinäkuuta 2007, Euroopan unionin Sudanissa olevan erityisedustajan sotilasneuvonantajan nimittämisestä

48

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

 

2007/538/EY

 

*

Europolin hallintoneuvoston päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 2007, Europolin ehdoista ja menettelyistä niiden määrien mukauttamiseksi, jotka on mainittu Europolin hallintoneuvoston 16. marraskuuta 1999 tekemän päätöksen liitteessä Europolin henkilökunnalle Europolille maksettavien palkkojen ja lisien veroista

49

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top