EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:175:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 175, 05. heinäkuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 175

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
5. heinäkuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 783/2007, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2007, poikkeusten myöntämisestä Bulgarialle ja Romanialle eräistä kalastuslaivastojen viitetasoihin liittyvistä asetuksen (EY) N:o 2371/2002 säännöksistä

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 784/2007, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 785/2007, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2007, 6-fytaasin EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) hyväksymisestä rehun lisäaineena (1)

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 786/2007, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2007, endo-1,4-beeta-mannanaasi EC 3.2.1.78 -valmisteen (Hemicell) hyväksymisestä rehun lisäaineena (1)

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 787/2007, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2007, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta yhteisön luettelosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta (1)

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 788/2007, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 969/2006 avatusta maissia koskevasta yhteisön tariffikiintiöstä 25 päivän kesäkuuta ja 2 päivän heinäkuuta 2007 välisenä aikana jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettavasta jakokertoimesta

26

 

*

Komission asetus (EY) N:o 789/2007, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2007, tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 1763/2004 muuttamisesta 11. kerran

27

 

*

Komission asetus (EY) N:o 790/2007, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2007, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueella IIIa, EY:n vesillä alueilla IIIb, IIIc ja IIId

29

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/460/EY

 

*

AKT–EY-ministerineuvoston päätös N:o 1/2007, tehty 25 päivänä toukokuuta 2007, yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston (EKR) pitkän aikavälin kehityksen määrärahojen osittaisesta kohdentamisesta yhdeksännen EKR:n alueellisen yhteistyön ja yhdentymisen määrärahoihin AKT-valtioiden keskinäisessä yhteistyössä käytettäväksi

31

 

 

2007/461/EY

 

*

AKT–EY-ministerineuvoston päätös N:o 2/2007, tehty 25 päivänä toukokuuta 2007, komission hallinnoiman kahdenvälisen lisärahoituksen sallimisesta Afrikan rauhanrahaston tavoitteiden tukemiseksi

35

 

 

2007/462/EY

 

*

AKT–EY-ministerineuvoston päätös N:o 3/2007, tehty 25 päivänä toukokuuta 2007, kahdeksannen ja yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston varojen myöntämisestä Somalialle tehdyn AKT–EY-ministerineuvoston päätöksen N:o 3/2001 muuttamisesta

36

 

 

Komissio

 

 

2007/463/EY

 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä heinäkuuta 2007, luvan antamisesta jäsenvaltioille tehdä päätöksiä neuvoston direktiivin 1999/105/EY mukaisesti kolmansissa maissa tuotettua metsänviljelyaineistoa koskevista takeista tehdyn päätöksen 2005/942/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3173)

37

 

 

Oikaisuja

 

 

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 743/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta (EUVL L 169, 29.6.2007)

39

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top