EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:172:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 172, 30. kesäkuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 172

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
30. kesäkuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 753/2007 annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä

1

Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välinen kalastuskumppanuus Sopimus

4

Pöytäkirja Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta

9

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 754/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, asetusten (EY) N:o 1941/2006, (EY) N:o 2015/2006 ja (EY) N:o 41/2007 muuttamisesta eräiden kalakantojen kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten osalta

26

 

 

Komission asetus (EY) N:o 755/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

39

 

*

Komission asetus (EY) N:o 756/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 3223/94 muuttamisesta

41

 

*

Komission asetus (EY) N:o 757/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, tiettyjen rehun lisäaineiden pysyvästä hyväksymisestä (1)

43

 

*

Komission asetus (EY) N:o 758/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, interventiovarastoista tulevien elintarvikkeiden yhteisön vähävaraisimpien hyväksi toimittamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3149/92 muuttamisesta

47

 

*

Komission asetus (EY) N:o 759/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, Islannista peräisin olevien makkaroiden tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

48

 

*

Komission asetus (EY) N:o 760/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 80. kerran

50

 

 

Komission asetus (EY) N:o 761/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, vilja-alalla 1 päivästä heinäkuuta 2007 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

52

 

 

Komission asetus (EY) N:o 762/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

55

 

 

Komission asetus (EY) N:o 763/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

57

 

 

Komission asetus (EY) N:o 764/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

59

 

 

Komission asetus (EY) N:o 765/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

61

 

 

Komission asetus (EY) N:o 766/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

63

 

 

Komission asetus (EY) N:o 767/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 1898/2005 II luvussa säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 34. yksittäistä tarjouskilpailua varten

65

 

 

Komission asetus (EY) N:o 768/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 34. yksittäistä tarjouskilpailua varten

66

 

 

Komission asetus (EY) N:o 769/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 66. yksittäistä tarjouskilpailua varten

68

 

 

Komission asetus (EY) N:o 770/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 529/2007 avatussa tariffikiintiössä 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 väliseksi ajaksi haettujen jäädytettyä naudanlihaa koskevien tuontioikeuksien myöntämisestä

69

 

 

Komission asetus (EY) N:o 771/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 545/2007 avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 väliseksi ajaksi haettujen, jalostettavaksi tarkoitettua jäädytettyä naudanlihaa koskevien tuontioikeuksien myöntämisestä

70

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2007/42/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta tehdyistä, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (Kodifioitu toisinto) (1)

71

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/452/EY

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta prosymidonin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena annetun direktiivin 2006/132/EY oikaisemisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3066)  (1)

83

 

 

2007/453/EY

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007, jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden tai niiden alueiden BSE-aseman vahvistamisesta niiden BSE-riskin perusteella (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3114)  (1)

84

 

 

2007/454/EY

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007, päätöksen 2006/415/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin esiintymiseen yhteisön siipikarjassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3183)  (1)

87

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2007/455/YUTP, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007, Zimbabween kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden voimassaolon jatkamisesta hyväksytyn yhteisen kannan 2004/161/YUTP täytäntöönpanosta

89

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top