EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:161:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 161, 22. kesäkuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 161

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
22. kesäkuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 700/2007, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2007, enintään kahdentoista kuukauden ikäisistä nautaeläimistä peräisin olevan lihan kaupan pitämisestä

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 701/2007, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 702/2007, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2007, oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niiden määritysmenetelmistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2568/91 muuttamisesta

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 703/2007, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2007, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I muuttamisesta dihydrostreptomysiinin ja streptomysiinin osalta (1)

28

 

*

Komission asetus (EY) N:o 704/2007, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamiseksi koulujen oppilaille myönnettävän yhteisön tuen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2707/2000 muuttamisesta

31

 

*

Komission asetus (EY) N:o 705/2007, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2007, jalostettaviksi tarkoitettujen päärynöiden tuen määrästä markkinointivuonna 2007/2008

32

 

*

Komission asetus (EY) N:o 706/2007, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2007, ajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntää ja tiettyjen ilmastointijärjestelmien vuotojen yhdenmukaista testausmenetelmää koskevien hallinnollisten määräysten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/40/EY mukaisesti (1)

33

 

 

Komission asetus (EY) N:o 707/2007, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2007, tarjouskilpailun avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina yhteisössä

53

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2007/37/EY, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY liitteiden I ja III muuttamisesta (1)

60

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/431/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan yhteisön edun vuoksi, merityötä koskeva Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2006 yleissopimus

63

 

 

Komissio

 

 

2007/432/EY

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2007, päätöksen 2002/499/EY voimassaoloajan jatkamisesta Korean tasavallasta peräisin olevien Chamaecyparis Spach-, Juniperus L.- ja Pinus L. -sukujen luonnollisesti tai keinotekoisesti kääpiöityjen kasvien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2495)

65

 

 

2007/433/EY

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2007, väliaikaisista hätätoimenpiteistä Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell -organismin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen ehkäisemiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2496)

66

 

 

2007/434/EY

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä kesäkuuta 2007, päätöksen 2006/415/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5-alatyypin esiintymiseen Tšekin siipikarjassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3120)  (1)

70

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top